1

2

3

4

5

6

7

8

Hvilket kontinent oplever lige nu det største fald i børnedødelighed, der nogensinde er set?

Hvor mange er på verdensplan reddet fra malaria siden 2000?

Hvilken af disse tre regioner har nu flere kvinder end mænd på universiteterne?

Hvor mange færre fattige er der i verden i dag i forhold til i 1990?

I hvilket land starter alle børn nu i skole?

I hvilket land har relativt flest indbyggere prøvet at gå i banken over mobiltelefonen?

Hvor mange flere mennesker har fået adgang til vand siden 1990?

Hvilket land har skabt både vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed?

Svært ved at tro på Verdens Bedste Nyheder?

Tag quizzen og se om du kender fakta

Start

Afrika

Foto: Global Envision / CC BY 

Asien

Foto: Meghla Akashe / CC BY 

Sydamerika

Foto: ZiLiv / CC BY  

1

3.3 millioner

Foto: US Army Africa / CC BY 

2,4 millioner

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1,7 millioner

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1

Afrika syd for Sahara

Foto: Angela Sevin / CC BY 

Sydasien

Foto: Asian Development Bank / CC BY 

Latinamerika

Foto: Erik Törner / CC BY 

3

100 millioner

Foto: Stefan Gara / CC BY 

500 millioner

Foto: Volunteer Abroad / CC BY 

700 millioner

Foto: Stig Nygaard / CC BY 

3

Rwanda

Foto: Adam Cohn / CC BY 

Bangladesh

Foto: The Advocacy Project / CC BY 

Guatemala

Foto: Erik Törner / CC BY 

1

Portugal

Foto: Nuno Dantes / CC BY 

Kenya

Foto: Ricardo Cabrera Letelier / CC BY 

Mexico

Foto: Tricia Wang / CC BY 

2

0,7 milliarder

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1,4 milliarder

Foto: Kate Holt, Africa Practice / CC BY 

2,3 milliarder

Foto: World Bank / CC BY 

3

Rusland

Foto: Rajesh Pamnani / CC BY 

Brasilien

Foto: Andreas Nilsson / CC BY 

Kina

Foto: See Ming Lee / CC BY 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Du fik  rigtige ud afrigtig ud af 

Det går den rigtige vej, og nu ved du hvordan.

Se de rigtige svar

Verdens Bedste Quiz

http://verdensbedstenyheder.dk/quiz-2/

Jeg fik myresult ud af 8 rigtige i Verdens Bedste Nyheders quiz!

177051269159207

http://verdensbedstenyheder.dk/wp-content/uploads/2013/11/quiz_rosette.png

Del på facebook

Hvilket kontinent oplever lige nu det største fald i børnedødelighed, der nogensinde er set? Afrika. Lige nu oplever det afrikanske kontinent det største fald i børnedødelighed, der nogensinde er set – noget sted i verden. Siden 1990 er børnedødeligheden på verdensplan desuden halveret og i alt dør der nu 17.000 færre børn om dagen.

Hvor mange er på verdensplan reddet fra malaria siden 2000? FN estimerer, at 3,3 millioner er reddet fra malaria siden 2000. Heraf er 90% børn under 5 år syd for Sahara. Initiativer som uddelingen af myggenet og -spray har virket.

Hvilken af disse tre regioner har nu flere kvinder end mænd på universiteterne?  Latinamerika. Siden begyndelsen af 1990’erne er antallet af piger, der bliver optaget på universiteterne set i forhold til mænd, steget i alle tre regioner. Men i Latinamerika er der nu 128 kvinder for hver 100 mænd på videregående uddannelser. I Sydasien og syd for Sahara er kvinderne stadig i undertal.

Hvor mange færre fattige er der i verden i dag i forhold til i 1990?  700 millioner. Andelen af ekstremt fattige, der lever under 1,25 dollar om dagen, er halveret siden 1990. Og Verdensbanken forudser nu, at det er muligt helt at udrydde ekstrem fattigdom i 2030, hvis verden beslutter sig for det.

I hvilket land starter alle børn nu i skole?  Rwanda. Her er 12 skolegang obligatorisk og gratis for alle børn – både drenge og piger. Rwanda er dermed det land i Afrika med den højeste andel af børn i skole. I Bangladesh er tallet 96% og i Guatemala er det 95%.

I hvilket land har relativt flest indbyggere prøvet at gå i banken over mobiltelefonen? Kenya. Mobiltelefonen har været med til at skabe meget høj vækst i Afrika. Den har for eksempel givet millioner af fattige adgang til en bankkonto.

Hvor mange flere mennesker har fået adgang til vand siden 1990? Siden 1990 har ikke færre end 2,3 milliarder mennesker fået adgang til rent vand. Det betyder, at langt færre børn nu dør af fx diarré og mere smitsomme sygdomme som kolera.

Hvilket land har skabt både vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed? Brasilien. Landet er sammen med Bangladesh og Malawi eksempler på lande, der både har oplevet økonomisk vækst, bekæmpet fattigdom og øget lighed siden 1990.

Tilbage