Kort Nyt

Flere gorillaer i disen

For ti år siden var der kun 680 bjerggorillaer tilbage i verden, men takket være intensiv indsats for at beskytte dem er bestanden nu steget til over 1000.

Bedre styr på fiskeriet i Thailand

EU har trukket et ’gult kort’ til Thailand tilbage, efter landet har slået ned på ulovligt fiskeri og de dårlige forhold for fiskerne, der blev afsløret i 2015.

Australien kørte på halv grøn kraft

For første gang har Australien kørt på mere end 50 procent grøn energi i et stykke tid. Det forventes at ske oftere og oftere fremover.

Truet delfin på vej frem

Den truede Irrawaddy-floddelfin klarer sig nu bedre i Cambodia. Bestanden er steget fra 80 til 92 delfiner siden 2015.

Indien planter millioner af træer

I august plantede Indien 220 millioner træer på en enkelt dag. Det skete som led i en plan om at forbedre miljøet og bekæmpe klimaforandringer.

Halv pris på sol og vind

Prisen på vindkraft er halveret siden 2010. I samme periode er solenergi blevet 85 procent billigere.

Oprydning på Mount Everest

Nepal har nu ryddet op i det skrald, som bjergbestigere har efterladt på Mount Everest. 10 tons affald er blevet sendt til genbrug.

Europæere ønsker at hjælpe i verden

Næsten 9 ud af 10 europæere mener, at det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslande, viser ny undersøgelse.

LED kaster nyt lys over Indien

Indien er godt i gang med at udskifte 10 millioner gadelamper med LED-pærer. Investeringen skal betale for sig selv på syv år takket være strømbesparelsen.

Plastikforbud i Guatemala

Guatemala har meldt ud, at de vil forbyde plastikposer og en række engangsprodukter af plastik for at beskytte miljøet bedre.

Mere prævention i Mali

I 1990 var det kun 9 procent af kvinderne i det afrikanske land Mali, der havde adgang til moderne prævention. I dag er det 38 procent.

Skotter vil skære ned på CO2

Ingen stemte imod, da det skotske parlament vedtog en meget høj klimaambition: 75 procent mindre udledning af CO2 i 2030.