Kort Nyt

Færre børn under fem år dør

Siden år 2000 er der sket et fald på 47% i børnedødeligheden hos børn under fem år. Det betyder, at 4,5 millioner færre børn dør, inden de fylder fem år.

Flere løvebrøl i Indien

Bestanden af den truede asiatiske løve er steget fra 523 i 2015 til 650 i 2017.

Koreanere vil have renere luft

Chungnam, Sydkoreas kulhovedstad, sigter efter at udfase alle regionens 30 kulkraftværker inden 2050. Regionens kraftværker udleder næsten en fjerdedel af landets drivhusgasser.

Nord- og Sydkorea fjerner landminer

De to lande på den koreanske halvø er begyndt at fjerne alle landminer på en del af den 250 km lange grænse. Minerne skal være fjernet inden for 20 dage.

Rohingya-flygtninge planter træer

Flygtninge har sammen med FN og lokale plantet mere end 45.000 træer i Bangladesh. Der skal plantes yderligere 36.500 træer i de kommende uger.

Færre barnebrude i Etiopien

Antallet af børneægteskaber i Etiopien er faldet med en tredjedel i det seneste årti. Cirka fire ud af ti piger bliver dog stadig gift, før de fylder 18 år.

Bedre sanitet på indiske skoler

Selvom der stadig er skoler, der mangler, har næsten alle skoler i Indien nu en eller anden kombination af rent vand, toiletter og håndvaske.

Bangladesh udvider mangrovereservat

Reservatet, som førhen udgjorde 23% af verdens største mangroveskov Sundarbans, er blevet mere end fordoblet. Dermed udgør reservatet nu mere end 50% af skoven.

Mexico bygger kæmpe solcelleanlæg

Anlægget bliver det største i Latinamerika med sine 2,3 millioner paneler. Det forventes at forsyne 1,3 millioner hjem med elektricitet fra begyndelsen af 2019.

Sydafrika indfører mindsteløn

For første gang indfører Sydafrika en mindsteløn: 20 rand (10,19 kr.) i timen. Selvom beløbet er lavt, betyder det højere løn til 47% af arbejderne.

Afghanistan vaccinerer børn

Den afghanske regering er begyndt at vaccinere 13,8 millioner afghanske børn mod mæslinger. Det sker sammen med WHO og vaccinepartnerskabet Gavi.

Bedre mad til børn i Indonesien

Indonesien er i gang med at forbedre ernæringen for 48 millioner gravide og spædbørn. Bedre mad giver børn bedre sundhed og intelligens.