Kort Nyt

Stort fald i dødsstraf

Sidste år var antallet af henrettelser på verdensplan det laveste i mindst ti år. Antallet er faldet med 31 procent siden 2017.

Bananblade erstatter plastikposer

Nogle supermarkeder i Thailand og Vietnam er begyndt at bruge bananblade til at pakke frugt og grønt. Bananbladene erstatter miljøskadelige plastikposer.

Stærkere vækst i Afrika

Den samlede økonomiske vækst i Afrika forventes at nå helt op på 4 % i 2019. Især østafrikanske landes økonomier udvikler sig positivt.

Kæmpefabrik mod aids

Det østafrikanske land Kenya er begyndt at bygge Afrikas største medicinfabrik, der skal forsyne 23 lande. Det skal gøre aids-medicin langt billigere.

Egypten hæver mindstelønnen

Den egyptiske mindsteløn for statsansatte bliver nu sat op fra 1200 til 2000 egyptiske pund. Det svarer dog stadig kun til ca. 770 kr. om måneden.

Hvaler slipper for krabbenet

Californien forkorter sæsonen for krabbefiskeri. Det skal forhindre, at hvaler og havskildpadder ender i nettet i parringstiden.

Elbusser rykker i Kina

Hver femte uge sender kineserne 9.500 nye elbusser på vejene, og de kinesiske busser sparer nu tre gange mere brændstof end alle verdens andre elbiler tilsammen.

Kraftig vækst i økologisk landbrug

Verden har femdoblet sit samlede areal af økologisk landbrugsjord siden 1999. Det er dog stadig kun 1,4 procent af landbrugsjorden, der dyrkes økologisk.

Kulminer lukker på stribe

På bare ti år har USA lukket halvdelen af alle deres kulminer. Det skyldes blandt andet faldende efterspørgsel på kul, som følge af mere bæredygtig energi.

Vild udvikling i vindmøller

En moderne havvindmølle producerer i dag 30 gange mere energi end en havvindmølle for 18 år siden.

Elbil-boom i Sri Lanka

Siden 2013 har Sri Lanka tidoblet antallet af el-drevne køretøjer, så der nu er 150.000 af dem på vejene.

Guld uden gift

Et nyt samarbejde mellem en lang række lande og organisationer vil prøve at stoppe problemerne med kviksølvforurening fra små guldminer i udviklingslandene.