Kort Nyt – Europa

Danmark næstbedst til verdensmålene

Danmark har igen fået en andenplads på listen over lande, der bidrager mest til at gennemføre Verdensmålene. Sverige blev nummer et.

Vedvarende energi billigere end kul

Kosovo har fået afslag på at låne penge til at bygge et nyt kulkraftværk. Begrundelsen er, at vedvarende energikilder nu er billigere end kul.

EU-varevogne forurener mindre

Den gennemsnitlige CO2-udledning fra nye varevogne registreret i EU i 2017 var 4,7% lavere end året før. Det skyldes nye miljøkrav.

Friskere luft i Madrid

Fra november vil Madrid forbyde biler, som ikke tilhører folk der bor i byens centrum, at færdes i området. Overtrædelse af loven giver en bøde på 90 euro.

EU tager kampen op mod plastik

EU-Kommissionen foreslår at forbyde en række engangsprodukter af plastik. Engangsplastik udgør i dag halvdelen af alt affald i havet.

Forbud skal beskytte bierne

EU vil nu forbyde en særlig type pesticider, som går hårdt ud over bier. Antallet af bier falder mange steder, hvilket skader både naturen og landbruget.

Færre dør på vejen

Antallet af dræbte i trafikken er faldet med 20 procent i EU siden 2010. Der er dog stadig et stykke til at nå EU’s mål om en halvering inden 2020.

Stop for miljøskadelige papkrus

Supermarkedskæden Waitrose i Storbritannien stopper nu med at sælge kaffe i engangskrus. Kopperne er et stort problem for miljøet, fordi de ikke kan genbruges.

Færre plastikposer i britisk farvand

Ny forskning viser, at der nu er langt færre plastikposer i havet omkring UK i forhold til 2010. Briterne bruger færre plastikposer på grund af afgifter.

‘Nein danke’ til diesel-os

De tyske byer Stuttgart og Düsseldorf vil forbyde ældre dieselbiler for at gøre luftkvaliteten renere i byerne.

Sko lavet af tyggegummi

Flere steder i England er der nu særlige skraldespande til at genbruge folks tyggegummi. Da det består af plastik, kan det blive til for eksempel nye skosåler.

Gratis vand skal spare plastik

I England skal butikker, caféer og virksomheder inden 2021 tilbyde at fylde folks vandflasker gratis. Det kan spare mange millioner plastikflasker om året.