Kort Nyt – Europa

Slørugler svæver igen i Storbritannien

Antallet af slørugler er næsten tredoblet i Storbritannien. I 1987 var der kun 4.500 ynglende uglepar, men efter årtiers kamp for uglerne er der nu 12.000 ynglepar. Det skyldes især en stor indsats for at opsætte redekasser som erstatning for de gamle træer og lader, hvor uglerne plejede at bygge rede.

Norsk by slår elbilrekord

Bergen er den by i verden, hvor flest kører i elbil. I dag udgør elbiler 19,1 procent af byens biler, og tallet ventes snart at passere de 20 procent.

Halvt så mange dør af dårlig luft

Antallet af europæere, der hvert år dør som følge af luftforurening, er mere end halveret siden 1990. Det skyldes, at vi nu generelt forurener mindre.

Grøn strøm overhaler kul i Europa

2019 er på vej til at blive året, hvor Europa for første gang producerer mere strøm fra vind og sol end fra kul.

Europæere ønsker at hjælpe i verden

Næsten 9 ud af 10 europæere mener, at det er vigtigt at hjælpe mennesker i udviklingslande, viser ny undersøgelse.

Skotter vil skære ned på CO2

Ingen stemte imod, da det skotske parlament vedtog en meget høj klimaambition: 75 procent mindre udledning af CO2 i 2030.

Mindre druk i Rusland

Russerne drikker nu 43 procent mindre alkohol end i 2003, og ryger også mindre. Den gennemsnitlige levealder i Rusland er steget betydeligt.

Britisk forbud mod jagttrofæer

Den britiske regering vil forbyde, at jægere importerer trofæer af truede dyrearter. Det sker for at beskytte dyr som elefanter og løver.

Briter skærer ned på rygning

Siden 2011 er andelen af rygere i Storbritannien faldet, og briterne ryger nu en milliard færre cigaretter om året. Det svarer til et fald på 26 procent.

Ørne svæver igen over England

Havørne vender nu tilbage til England, hvor de har været udryddet i 240 år. Seks ørne skal udsættes årligt på den sydlige ø Isle of Wight.

Afgifter virker mod plastikposer

For fem år siden brugte hver englænder i gennemsnit 140 supermarkeds-plastikposer om året. Efter indførelsen af en afgift er tallet nu faldet til 10 poser.

Renere luft i London

Partikelforureningen er faldet med 45 procent i det centrale London, efter byen begyndte at stille skrappere krav til bilernes udstødning.