Banner instruktion

Instruktion til brug af web banner for 2014 kampagnen.

Copy/paste nedenstående kode ind hvor det skal bruges:

<div style=”position:relative; width:230px; height:130px;”>
<iframe width=”230px” height=”130px” src=”http://verdensbedstenyheder.dk/banner_svg/banner_dk_2014.html” style=”border:none; overflow:hidden;” seamless></iframe>
<a href=”http://verdensbedstenyheder.dk” target=”_blank” style=”box-shadow: 0 0 30px rgba(0, 0, 0, 0.3) inset; height: 100%; left: 0; position: absolute; top: 0; width: 100%;”></a>
</div>

Banneret kan forstørres eller formindskes efter ønske. To steder i ovenstående kode, er der skrevet width & height. Standard størrelsen er som det kan ses i koden, henholdsvis 230px for width og 130px for højden. Dette kan ændres, ved at erstatte disse værdier med nye. Højde/bredde forholdet skal gerne bibeholdes. Højden er ca. 56% af bredden. Så hvis der f.eks. ønskes en bredde på 400px skal højden så være: 224px. Altså 400 * 0,56.

Når man har fundet den ønskede størrelse, erstattes 230px med (som i tilfældet) 400px
og 130px med 224px.
Bemærk at der skal erstattes to steder.

Linket i koden kan også erstattes, hvis der skal en form for adsense kode ind. Lige nu er den href=”http://verdensbedstenyheder.dk” dette kan ændres til det ønskede.