Få inspiration til at skrive om Verdensmålene

Måske har du allerede en god idé, du gerne vil skrive om, men hvis du kan bruge lidt ekstra inspiration til at finde på en god artikel, så har vi samlet nogle idéer og spørgsmål til hvert af de 17 Verdensmål. De kan forhåbentligt sætte dine tanker i gang, når du skal finde et spændende emne.

Spørg en ekspert

Når du researcher til dine artikler, kan du gå på jagt her eller

Der er masser af information på Verdens Bedste Nyheders hjemmeside om fremskridtene i udviklingslandene. Men Verdensmålene gælder for hele verden, også Danmark, og også lokalt i din by eller din kommune. Bare tryk på logoet for det Verdensmål, du vil skrive om, så kommer der lidt hjælp til at finde på artikler om dit eget lokalområde – det kan være, du får en idé, du vil undersøge nærmere?

De danske kommuner har forpligtet sig til at være med til at løfte Verdensmålene i Danmark, så du kan kontakte din kommune for at høre, hvordan den arbejder med Verdensmålene. Har din kommune en plan for Verdensmålene? Har byrådet diskuteret dem? Hvilke områder vil de fokusere på?

Du kan også læse selve Verdensmålene, og hvis du finder et, du synes er spændende, så læs også de mere detaljerede delmål. Det kan være, at de giver dig en god idé til en artikel.

Afskaf Fattigdom

Mål 1: Afskaf Fattigdom

Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 1

Stop Sult

Mål 2: Stop Sult

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 2

Sundhed og Trivsel

Mål 3: Sundhed og Trivsel

Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 3

Kvalitetsuddannelse

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 4

Ligestilling mellem Kønnene

Mål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 5

Rent Vand og Sanitet

Mål 6: Rent Vand og Sanitet

Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 6

Bæredygtig Energi

Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 7

Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 8

Industri Innovation og Infrastruktur

Mål 9: Industri Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 9

Mindre Ulighed

Mål 10: Mindre Ulighed

Vi skal reducere ulighed i og mellem lande


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 10

Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Mål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 11

Ansvarligt Forbrug og Produktion

Mål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 12

Klimaindsats

Mål 13: Klimaindsats

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 13

Livet i havet

Mål 14: Livet i havet

Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 14

Livet på land

Mål 15: Livet på land

Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 15

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 16

Partnerskaber for handling

Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene


Få gode idéer til at skrive om Verdensmål 17