AIDS-Fondet

AIDS-Fondet arbejder for en verdens uden aids. Vi mener, at alle skal have ret til sundhedsydelser, inklusiv information om sikker sex, hiv-testning og hiv-behandling. Ingen må opleve stigmatisering, diskriminering og kriminalisering på baggrund af deres sygdom, køn eller seksualitet. Og vi skal sikre en verden, hvor alle har lige muligheder for at leve et sundt liv.

AIDS-Fondet

AIDS-Fondet deler ambitionen om at gøre verdensmålene en realitet for alle og dele de gode nyheder om, hvad vi har opnået i den globale aids-respons siden epidemien brød ud i 1980’erne. Bare siden år 2000 er antallet af folk, der dør på grund af aids, halveret. Antallet af folk, der får den livsvigtige behandling er steget fra 1 million til 19.5 millioner, hvilket er halvdelen af de 37 millioner mennesker, der lever med hiv. Og den daglige behandling for hiv-positive er i dag 1 pille dagligt i stedet for 8 piller.  Vi er stadig langt fra mål, men med øgede investeringer og fortsat Dansk engagement kan vi opnå en verdens uden aids i 2030.

Verdensmålene

Med vedtagelsen af verdensmålene, blev det med verdensmål 3.3. vedtaget, at aids-epidemien skal stoppes inden 2030. Verdensmålene hænger alle uløseligt sammen, men AIDS-Fondet arbejder særligt for 3 mål til daglig:

Verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

Sundhed er en menneskeret og grundlæggende for al social og økonomisk vækst. Sundhed handler om at have et godt liv, kunne gå på arbejde, nyde samvær med familie og venner og kræve sine rettigheder. Hiv-virussen angriber kroppens eget immunforsvar og efterlader personen, uden den rette behandling, helt uden forsvar over for andre sygdomme. Globale hiv-indsatser er derimod mod til at styrke hele sundhedssystemer og sundhedsinfrastruktur, og gjorde os i stand til f.eks. at kontrollere og stoppe ebola-epidemien i 2015.

Verdensmål nr. 5 – Ligestilling

Piger og kvinder er i særlig høj grad udsatte for hiv/aids. Aids er den førende dødsårsag for kvinder i den fødedygtige alder (15-44 år) globalt, og det er dobbelt så sandsynligt, at piger og unge kvinder (15-24 år) bliver smittet med hiv sammenlignet med jævnaldrende drenge og unge mænd. Det skyldes biologiske faktorer, mangel på adgang til information og sundhedsservices, økonomisk usikkerhed og ulige magtforhold i forhold til sin seksualpartner. Ligestilling er vigtigt for at kunne stoppe aids-epidemien, og kvinder skal have nye forebyggelsesmetoder, der er tilpasset lige netop deres behov, og giver dem kontrol over deres egen krop og sundhed.

Verdensmål nr. 10 – Lighed

Lighed og lige muligheder for sundhed er helt essentielt for at stoppe aids-epidemien. Selv om vi ser flere globale succeser i den globale aids-respons, er der stadig særlige grupper af samfundet, hvor hiv-smitten er disproportionalt højt. Det er mænd, der har sex med mænd, sexarbejdere, transkønnede, stofbrugere og fanger, der oplever en 10-50 gange større risiko for at blive smittet med hiv end generalbefolkningen. Det er grupper, der til stadighed oplever stigmatisering, diskrimination og i nogle lande kriminalisering, der afholder dem fra at blive testet og få behandling. Hvis vi skal stoppe aids-epidemien, skal vi have alle med.

 

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål nr. 5

AIDS-Fondet advokerer for lige adgang til sundhedsydelser, både nationalt og internationalt, og for at komme fordomme og uvidenhed om smitte til livs. I vores projekter i udviklingslande samarbejder vi med lokale organisationer for at inkludere særligt udsatte grupper i de nationale sundhedssystemer, og vi uddanner sundhedspersonale, så hiv-positive får den rette hjælp.

Relaterede Nyheder