Aktion Børnehjælp

"Eventdagen er en dag, hvor de danske udviklingsorganisationer fejrer alt det gode, som danskstøttede udviklingsprojekter bidrager med rundt om i verden."

Aktion Børnehjælp

Aktion Børnehjælp er en uafhængig non-profit humanitær organisation, der siden 1965 via projekt- & fadderskabsstøtte har formidlet hjælp til over 100.000 fattige børn i Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Vi arbejder på at sikre det enkelte barns tryghed og en bedre fremtid. Støtten kanaliseres gennem vores mangeårige og langvarige lokale samarbejdspartnere i Indien. I Danmark har vi en række lokalkomitéer, der driver genbrugsbutikker, tæppecentre samt oplysende virksomhed. Aktion Børnehjælp drives hovedsageligt af frivillig arbejdskraft.

Vi er med i Verden Bedste Nyheder fordi vi gerne vil være med til at sætte fokus på at udviklingsarbejdet faktisk virker og gør en forskel. Vi håber på denne måde at være med til at ændre danskernes holdning til udviklingshjælp i en positiv retning.

Vi får en vis synlighed, dels på selve eventdagen, dels i det informationsarbejde Verdens Bedste Nyheder og vi selv laver før, under og efter kampagnedagen. Derudover oplever vore medarbejdere at være med i en større, fælles kampagne.

Del

Relaterede Nyheder