BØRNEfonden

Vores udviklingsarbejde bygger på det lange, seje træk. Sammen med vores støtter – privatpersoner, virksomheder, fonde og myndigheder – arbejder vi på at bekæmpe fattigdom og manglende fremtidsudsigter for mennesker i nogle af verdens fattigste lande. Børn skal i skole, unge skal have en uddannelse, og der skal skabes millioner af nye arbejdspladser, så verdens fattige kan se en fremtid i deres eget land.

Anne Smith Petersen, konstitueret CEO, BØRNEfonden

BØRNEfonden har i 45 år arbejdet i nogle af verdens fattigste lande og er i dag en af Danmarks store udviklingsorganisationer. I samarbejde med lokalsamfund, organisationer og myndigheder arbejder BØRNEfonden for at sikre en bæredygtig fremtid for børn, unge og familier.

Verdens Bedste Nyheder

Vi samarbejder med Verdens Bedste Nyheder, fordi vi mener, at det er utrolig vigtigt at få fortalt danskerne, at der sker fremskridt og udvikling i verdens fattige lande hver eneste dag. Der er mange positive historier at fortælle fra udviklingslandene – og det er vigtigt at oplyse danskerne om, at det nytter at støtte.
Alt for mange danskere kender ikke FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Vi deler Verdens Bedste Nyheders ambition om at gøre danskerne klogere på de ambitiøse, globale mål. For kun med en fælles indsats kan vi indfri målene inden år 2030.

Verdensmålene

BØRNEfonden støtter FN’s 17 verdensmål, som sigter mod at bekæmpe fattigdom og sikre bæredygtig udvikling. Vi har gjort verdensmålene til omdrejningspunktet for vores arbejde og vil i særlig grad bidrage til at opfylde de ti mål vist her på siden. Gennem vores samarbejde er vores sponsorer og samarbejdspartnere med til at støtte målene.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Mål 4 – Kvalitetsuddannelse

Skolegang og uddannelse er en vej ud af fattigdom. Piger gifter sig og får børn senere, når de går i skole. Skolegang kan føre til et job og bane vejen for en god og økonomisk sikker fremtid til gavn for børn, unge, familier og lokalsamfund. Med vores støtters hjælp arbejder BØRNEfonden for børns ret til at komme i skole. I samarbejde med lokalsamfundet bygger og renoverer vi skoler og sammen med skoleledelser, lærere og forældrekomiteer, øger vi kvaliteten af børnenes uddannelse. Vi giver desuden unge mulighed for at få en fagteknisk uddannelse og en læreplads.

Mål 17 – Partnerskaber for handling

I BØRNEfonden mener vi, at partnerskaber er en forudsætning for at kunne indfri verdensmålene inden 2030. Den private sektor spiller en afgørende rolle som forandrings- og udviklingsagent i verdens udviklingslande. BØRNEfonden har arbejdet med partnerskaber i mange år, og vi ser samspil og samarbejde mellem NGO’er, virksomheder, fonde og myndigheder som vejen frem.
Der er mere end nogensinde brug for at sætte skub i samarbejdet med private aktører, så de i højere grad involverer sig i udviklingsarbejdet. Både lokale, nationale og internationale virksomheder skal involveres i konkrete projekter og inddrages i opbygningen af en lokal arbejdsstyrke. Sammen skal vi nå målet om en bæredygtig udvikling.

Relaterede Nyheder