Caritas

Caritas er partner i Verdens Bedste Nyheder, fordi det er vigtigt at fortælle danskerne, at der sker fremskridt i kampen mod global fattigdom. Folk skal vide, at hjælpen faktisk gør en forskel. Uden folkelig opbakning er det svært for internationale organisationer, regeringer og NGO´er at legitimere den store indsats, de hvert år gør for verdens fattigste. Det gælder ikke mindst økonomisk, hvor den danske udviklingsbistand ligger blandt verdens højeste.

Jann Sjursen, Generalsekretær i Caritas

Caritas arbejder målrettet for at fremme FNs Verdensmål gennem målrettede indsatser i programlandene, oplysningsarbejde i Danmark og ved at tage del i Verdens Bedste Nyheder, der formidler fremskridt og positive resultater fra udviklingslandene. Caritas har taget del i Verdens Bedste Nyheders morgenevent siden 2010 og formår hvert år at samle omkring 200 frivillige over hele landet, som er med til at sprede det gode budskab til danskerne.

Caritas og Verdensmålene

Verdensmålene er omdrejningspunktet for Caritas’ arbejde. Når Caritas arbejder med at forbedre leveforholdene for småbønder i Myanmar, Nordøstindien og Uganda, handler det først og fremmest om at afskaffe fattigdom (Verdensmål nr. 1). Ved langvarige humanitære kriser forsøger Caritas at hjælpe de mest sårbare mennesker gennem fødevaresikkerhed og forbedre levevilkår ved at fokusere på sundhed, ernæring, vand og sanitet. På den langsigtede bane er fokus på bæredygtig landbrugsproduktion og bondeorganisering (Verdensmål nr. 2).

Sundhed og trivsel har afgørende betydning, når de basale behov er dækket. Derfor arbejder Caritas for at forbedre adgangen til sundhedsydelser for sårbare flygtninge og værtsbefolkningen i Jordan (Verdensmål nr. 3).

Kvinder og unge spiller en afgørende rolle i forhold til at opnå økonomisk vækst, og hvis de bliver inddraget i den lokale økonomi, er de med til at løfte lokalsamfundene ud af fattigdom. I Myanmar er selvhjælpsgrupper et vigtigt redskab, der fungerer som et socialt sikkerhedsnet til at mobilisere kvinderne i landområderne og støtter dem i at forbedre deres beskæftigelse (Verdensmål nr. 8). I Tchad forbedres kvindernes økonomiske uafhængighed, som er det første skridt til at give dem indflydelse i beslutningerne (Verdensmål nr. 10).

Flere af Caritas’ programmer beskæftiger sig med fred og forsoning, som er afgørende for, at der kan skabes udvikling. Det gælder bl.a. i Jordan og Uganda, som modtager store grupper af flygtninge, som nemt kan føre til spændinger hos værtsbefolkningen (Verdensmål nr. 16). Caritas arbejder desuden for ligeværdige partnerskaber ved at inddrage partnerne i det globale syd i planlægningen, udformningen og implementeringen af programmerne (Verdensmål nr. 17).

Caritas er med til at uddele nyheder i forbindelse med Verdens Bedste Morgen.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder