Changing Stories

Et fokus på kost-effektive og skalerbare løsninger på den enorme mangel på læring blandt elever i udviklingslandes folkeskolesystemmer er et centralt led i opfyldelsen af FN's Verdensmål nr. 4.

René Jøhnke, Founder & CEO

Verdens Bedste Nyheder kommunikerer levende fortællinger om positive udviklinger over hele kloden. Det bakker vi stærkt op om, og er blevet inspiriret af, hos Changing Stories. Vores kommunikation sker gennem positive fortællinger fra vores arbejde med børn i Nepal, og sigter, i tråd med Verdens Bedste Nyheder, at inspirere folk til at tage en aktiv del i at gøre verden til et bedre sted for alle. Derfor er et partnerskab mellem Changing Stories og Verdens Bedste Nyheder helt oplagt.

Changing Stories igangsætter intensive læringsforløb for nepalesiske folkeskoleelever, som er så langt fagligt bagud i skolen, at de er i fare for at droppe ud. Læringsforløbene ledes af lokale unge, der ansættes og trænes som instruktører. Forløbene har vist sig at øge elevernes faglige niveau markant, og er samtidig med til at give eleverne glæden ved og lysten til at gå i skole tilbage.

Changing Stories arbejde fokuserer derfor direkte på Verdensmål 4, der omhandler kvaliteten af uddannelse i udviklingslande, men påvirker også sekundært og indirekte Verdensmål 1 om at afskaffe fattigdom og Verdensmål 10 om mindre ulighed.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder