Danida

Danida er partner i Verdens Bedste Nyheder sammen med FN, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere. Danida har siden start i 2010 ydet et årligt økonomisk bidrag til forberedelse og udførelse af kampagnen.


Danida er betegnelsen for Danmarks udviklingssamarbejde, som er et aktivitetsområde under Udenrigsministeriet.

Danmarks udviklingssamarbejde skal bekæmpe fattigdom med menneskerettigheder og økonomisk vækst. Danmark har udviklingspolitisk samarbejde med 24 prioritetslande. Den danske udviklingsbistand går til nogle af de fattigste lande i verden. Danida har ansvar for at planlægge, gennemføre og kvalitetssikre udviklingssamarbejdet. I 2011 udbetalte Danmark 15,753 mia. kr. i udviklingsbistand, og Danmark er dermed et af fem lande i verden, der lever op til FN’s mål om at give mindst 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand.

Del

Relaterede Nyheder