Danner

Via vores internationale projekter og partnerskaber oplever vi, at der kan skabes store forandringer i mange lande – både i forhold til ligestilling og vold mod kvinder og børn.

Susanne Philipson, Direktør i Danner

Danner er en privat organisation, som arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

Danner arbejder både nationalt og internationalt. Vi har en lang række aktiviteter og projekter, som alle er rettet mod at dokumentere, oplyse, rådgive og hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.
Vold og ligestilling er uløseligt forbundet, og derfor arbejder Danner for at påvirke ligestillings- og kønsdebatten. Vi vil sikre, at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden.

Bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn og ulighed mellem kønnene er store globale udfordringer. Vi er med i Verdens Bedste Nyheder for at formidle fremskridt og fortælle de historier, som giver vores internationale arbejde mening. For via vores internationale projekter og partnerskaber oplever vi, at der kan skabes store forandringer i mange lande – både i forhold til ligestilling og vold mod kvinder og børn.

Del

Relaterede Nyheder