Dansk Folkehjælp

Verdens Bedste Nyheder fortæller danskerne om de mange succeshistorier fra NGO'ernes arbejde rundt om i verden. De gode nyheder vil vi gerne være med til at dele og derigennem vise, at hjælpearbejde rent faktisk gør en forskel.

Klaus Nørlem, Generalsekretær i Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælp er partner i Verdens Bedste Nyheder for at fortælle omverdenen, at nødhjælp og målrettet udviklingsarbejde gør en forskel for verdens fattigste lande.  

Det ligger os meget på sinde, at hjælpe de tusinder af fattige og ofre for både menneske- og naturskabte katastrofer rundt om i verden. I vores internationale arbejde ønsker vi, at støtte sårbare og svage grupper rundt om i verden, at yde akut og langsigtet hjælp til katastrofe- og krigsofre samt samarbejde med internationale, nationale og lokale organisationer og foreninger for at øge effekten af vores indsats. 

Dansk Folkehjælp og Verdensmålene

Dansk Folkehjælp specialiseret sig i midlertidig og permanent genhusning af mennesker i nød. Vores genhusningskoncept tager udgangspunkt i uddannelse af lokal arbejdskraft, så der kommer gang i beskæftigelsen hurtigt efter katastrofen. Vi anvender lokale byggematerialer, hvilket bidrager til den lokale økonomi. Og samtidig bidrager vi til løsning af vand og sanitetsopgaver. Vores hovedindsats ligger derfor i genopbygningen, der kommer efter den mest akutte nødhjælpsindsats, men vi er også i stand til at distribuere fødevarer og levere anden hurtig hjælp. På den måde er vi med til at sikre Verdensmål 6.

Dansk Folkehjælp bidrager til den langsigtede udvikling i fattige lande. Vi har specialiseret os i træning og uddannelse af lokalbefolkningen i U-landene i bestræbelserne på, at udvikle deres vand og sanitetsforhold, og dermed forbedre deres sundhedstilstand. Vi arbejder med kapacitetsopbygning i U-landene, således at civilsamfundets fattige og udsatte grupper forstår deres rettigheder, og bliver stærkere ved at stå sammen. Det taler lige ind i Verdensmål 4, 16 og 17. Vi bygger skoler og retsbygninger i Afghanistan, for at sikre unge et fundament for fremtiden og sikre at retssamfundet kan fungere i et land, som gennem mange år har været præget af uro. Dansk Folkehjælp er en del af DACAAR-samarbejdet i Afghanistan, hvor vores mål at forbedre levevilkår for den afghanske landbefolkning gennem bæredygtige aktiviteter, der får lokalsamfundene til aktivt at tage hånd om deres eget liv og fremtid.

Det gør vi ved at forbedre vandforsyning-, sanitet- og hygiejneforholdene samt udvikling indkomstskabende aktiviteter i landområderne. Vi bidrager også til forbedring af veje og anden infrastruktur i Afghanistan ved at styrke og samarbejde med ministerier og andre regeringsinstitutioner.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Relaterede Nyheder