Danish International Adoption (DIA)

“Vores vision er at støtte udsatte børn i verden til en tryg og kærlig opvækst i et stabilt miljø med udgangspunkt i flere af verdensmålene 2030”

Robert Jonasen, direktør i Danish International Adoption (DIA)

Det er første år, hvor DIA deltager i denne vigtige kampagne “Verdens Bedste Nyheder”. DIA vil gerne understrege at vi har et ansvar for at gennemføre vore aktiviteter med udgangspunkt i verdensmålene for en bæredygtig udvikling, som er gældende på verdensplan for de kommende 15 år. Som organisation glæder det os at samarbejde med mange andre udviklingsorganisationer i Danmark og ude i verden, som vi deler disse mål med.

I DIA er vi stærkt optaget af fortsat at støtte udsatte børn i udviklingslande til en opvækst i et trygt og kærligt miljø. Derudover har vi som indsatsområder et særligt fokus på f.eks. uddannelsesprogrammer, sundhed, partnerskaber og fattigdomsbekæmpelse med udgangspunkt i barnets behov for at sikre barnet en sund udvikling og opvækst.

Vi ser meget frem til en positiv respons på denne kampagne, da det vil bringe os et skridt nærmere et bedre og mere inkluderende internationalt samfund.

Del

Relaterede Nyheder