Efterskoleforeningen

Verdensmålene er et udtryk for oplyst og dannet tænkning, med fokus på alt det fantastiske vi som mennesker kan udrette, hvis man vil det og står sammen. Det er præcis, hvad vi arbejder på at give de unge med fra efterskolen

Troels Borring, Formand for Efterskoleforeningen

Indfrielsen af Verdensmålene har brug for de unges viden, opmærksomhed og sympati. Det er de unge i verden, der på bare lidt længere sigt, står med opgaven med at løse udfordringerne omkring verdensmålene.

Kun ved at arbejde konstruktivt sammen lokalt, nationalt og globalt vil Verdensmålene kunne indfries. Efterskolernes arbejde med uddannelse og dannelse understøtter dette, gennem hovedsigtet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Verdens Bedste Nyheder

Efterskolerne arbejder for at danne og uddanne unge, så de bliver så godt rustet som muligt på at møde verden og bidrage positivt til udviklingen i den. Således bakker efterskolerne bredt op om alle Verdensmålene og Verdens Bedste Nyheders opgave med at formidle indsatserne – og succeshistorierne.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Verdensmål 10: Mindre Ulighed

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 14: Livet i Havet

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder