Fairstart Foundation

Igennem træning af omsorgsgivere har vi allerede forbedret vilkårene for 25.500 anbragte børn. Vi omsætter international forskning i børn til praktiske uddannelser for deres omsorgsgivere, hvilket resulterer i forbedrede vilkår og trivsel for både børn og omsorgsgivere. Alle børn fortjener en fair start på livet.

Niels Peter Rygaard, Direktør, Fairstart Foundation

Fairstart Fonden blev grundlagt i 2012 med missionen om, at skabe stærkere omsorgssystemer (capacity building) til verdens ca. 100 millioner børn (UNICEF), som vokser op uden forældre eller forældrekontakt. Mange af disse børn vokser op i institutioner og hos plejeforældre, som ofte er underbetalte, og ikke har adgang til formelle uddannelser i børns udvikling. Gentagne svigt påvirker børnene i en grad, der skader børnenes mentale og fysiske helbred og trivsel.

Fairstart Fonden forbedrer kompetencerne blandt omsorgsgiverne, ved både at uddanne instruktører, der kan formidle grundlæggende psykologisk viden og ny forskning videre til andre omsorgsgivere verden over. Vores vision er, at skabe glade og velfungerende børn, som kan bidrage til verdenssamfundet på en positiv og konstruktiv måde. Vi samarbejder tæt med SOS Børnebyerne, men tilbyder også skræddersyede online uddannelser andre steder i udlandet, såvel som i Danmark.

Verdens Bedste Nyheder

I Fairstart Fonden tror vi på, at vi i fællesskab kan skabe en bedre verden. Dette forudsætter, at vi deler vores viden om de fremskridt og udfordringer, som vi står overfor. Vi er partnere med Verdens Bedste Nyheder for at øge opmærksomheden omkring de nødvendige tiltag, så at vi sammen kan arbejde os hen mod bedre vilkår for børn og unge. Vi har særligt fokus på verdensmål 3, 4 og 11, men generelt set er alle 17 verdensmål relevante for vores vision og praksis.

Verdensmålene

Mål 3: Sundhed og trivsel
Vi vil forbedre livskvaliteten for børn og unge, som vokser op uden forældre. Forskningen viser tydelige sammenhænge mellem svigt i barndommen og evnen til at indgå i sociale relationer, gennemføre skoleuddannelse og børnenes generelle mentale sundhed. Tilbagemeldingerne fra både instruktører og omsorgsgivere viser en meget positiv effekt på børnenes trivsel og udvikling indenfor kort tid efter uddannelsens start.

Mål 4: Kvalitetsuddannelser
Vores ambition om, at hjælpe børn til at få en bedre tilværelse, realiseres gennem bedre uddannelser til plejeforældre og andre omsorgsgivere for sårbare og forladte børn og unge. Udgangspunktet er, at alle børn har brug for omsorgsfuld voksenkontakt og en tryg base, og vi giver igennem vores uddannelser omsorgsgiverne et både teoretisk og praktisk kompetenceløft.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Med en højere livskvalitet for børn øger vi chancerne for at styrke et lokalsamfund, hvor færre børn kæmper med fattigdom og sult. Vi leverer redskaberne, der skal løfte børnenes chancer for at blive velfungerende, sociale mennesker, og som får muligheden for at gennemføre en uddannelse på lige vilkår med andre børn. Vores langsigtede vision er således, at bidrage til mindre social ulighed, samt skabe et bæredygtigt lokalsamfund.

 

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål 4

Vores uddannelser er skabt på baggrund af forskning om organisations-, lærings- og især tilknytningsteori  og udviklet af et internationalt forskernetværk bestående af psykologer og eksperter i børns udvikling. Uddannelserne er tilpasset de enkelte lokalkulturer i indhold og i 17 forskellige sprog, således at de er aktuelle og relevante for så mange kulturer, som muligt. Eftersom uddannelserne foregår online sikrer vi et minimalt spild af materielle ressourcer som papir, lærebøger etc.

Relaterede Nyheder