FairstartGlobal

“Jeg finder - i modsætning til mange hjælpeprojekter, der kun fokuserer på små grupper i kort tid - at FairstartGlobal er forskningsmæssigt velfunderet, og med sit globale langtidsperspektiv vil kunne medføre, at regeringer og hjælpeorganisationer støttes til at opbygge højere professionelle standarder for arbejdet med de stadigt flere forladte børn. Projektet har bidraget til at hæve Danmarks omdømme i mange lande.”

Thorkild Simonsen

FairstartGlobal er en dansk organisation som uddanner omsorgspersonale der arbejder med udsatte børn uden forældrekontakt over hele verden. Vi står i kontrast til mange andre hjælpeorganisationer da vi leverer forskningsbaseret viden i form af gratis online uddannelsesprogrammer.

Vi leverer langsigtet hjælp til og udvikling af de dårligst stillede omsorgsgivere verden over, hvilket kan skabe en bedre fremtid for over 100 mill. børn uden forældrekontakt. Programmerne kan også anvendes af Ngo’er, regeringer og andre organisationer.

Gennem verdens bedste nyheder kan vi sætte fokus på den vigtige opgave det er, at hjælpe de børn som er fremtidens arbejdskraft og samfundets byggesten. Det er enorme ressourcer der går tabt når ca. 56% forældreløse aldrig får uddannelse eller kommer i arbejde.

 

 

 

Del

Relaterede Nyheder