FIC – Forum for International Cooperation

Sammen med andre i og udenfor Danmark skaber vi forandring, så flere mennesker – unge og voksne kan få uddannelse og job på anstændige vilkår. Det ser vi som som en nøgle til også at opfylde andre verdensmål: Ulighed, væk med fattigdom osv. Ligeværdig deltagelse og vilkår for mænd og kvinder er afgørende herfor.

FIC - Forum for International Cooperation

FIC – Forum for International Cooperation er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke bagland.

Verdens Bedste Nyheder

FIC er oplysnings-, debat- og udviklingsmæssigt engageret i aktiviteter i Danmark, i Europa og i Afrika, hvorfor det er helt naturligt, at indgå i det fællesskab Verdens Bedste Nyheder udgør, så der kan opnås større gennemslagskraft i forhold til den danske befolkning.

Verdensmålene

Vi arbejder med særligt med Verdensmål 8, da det er vores kerneområde, og Verdensmål 1, 10 og 5 hænger tæt sammen med det.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Del

Verdensmål 8

Vi gennemfører et udviklingsprogram i Østafrika med fokus på ‘decent work’ og vi gennemfører tilsvarende projekter i Europa. Det vil sige, at vi er aktører i opfyldelse af de konkrete mål.

Samtidig gennemfører vi oplysningsaktiviteter herom i Danmark, og vi er medlem af det internationale netværk SOLIDAR, som har 60 medlemsorganisationer (faglige, uddannelses- og sociale organisationer) i 40 lande.

Relaterede Nyheder