Folkekirkens Nødhjælp

Verdensmålene er en unik ramme for civilsamfund, erhvervsliv og regeringer at samarbejde om at skabe bæredygtig udvikling, der både skaber vækst for samfund og muligheder for mennesker.

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Verdens Bedste Nyheder

Verdens Bedste Nyheder har igennem en årrække været med til at formidle de fremskridt, der sker i verdens fattigste lande, hvilket harmonerer godt med Folkekirkens Nødhjælps formål og værdier. Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Vi giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden. Vi opgiver ikke håbet, men tror på, at regeringer, erhvervslivet og organisationer med Verdensmålene som løftestang i fællesskab kan opnå en mere bæredygtig verden. Verdens Bedste Nyheder er med til at sætte fokus på denne opgave frem mod 2030, og for Folkekirkens Nødhjælp er et partnerskab derfor helt oplagt.

Folkekirkens Nødhjælp og Verdensmålene

Uanset om vi arbejder med at skabe en bæredygtig landbrugsproduktion, så mennesker ikke sulter og har den mentale og fysiske energi til at deltage i samfundsudviklingen eller sikrer mennesker i katastrofesituationer adgang til sund og nærende mad (Verdensmål nr. 2) arbejder for at skabe gode job og bæredygtig økonomisk vækst ved at give mennesker adgang til finansiering, markeder og værdikæder (Verdensmål nr. 8) eller fjerner krigsrester og giver mennesker viden om, hvordan deres samfund kan ruste sig mod konflikt og naturkatastrofer (Verdensmåls nr. 11) kræver det tværgående og holistiske indsatser. 2 verdensmål går derfor på tværs af alt vores arbejde: Nr. 5 for ligestilling mellen køn – fordi lige politisk deltagelse mellem mænd og kvinder og bekæmpelse af skadelige praksisser og normer er vigtigt uanset hvad man gør. Verdensmål nr. 16 for fred og retfærdighed fordi aktive civilsamfund, respekt for alle menneskers ligeværd og fundamentale rettigheder og stærke institutioner afgørende for at skabe bæredygtig udvikling.

 

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål nr. 2

Det kræver adgang til ressourcer, viden og jord. Men det kræver også, at verdens fattigste kender deres rettigheder og at ulighed bekæmpes. Det kræver, at regeringer opfylder deres ansvar – både når det kommer til lige fordeling af jord og ressourcer, men også i krisesituationer, hvor adgangen til sikker og nærende mad er altafgørende. Vi arbejder for at styrke lokalsamfunds modstandskraften overfor katastrofer og klimaforandringer – og vi arbejder med at opbygge værdikæder og skabe bæredygtig vækst og gode job for verdens bønder. Og endelig arbejder vi i partnerskab med virksomheder og forskningsinstitutioner for at udvikle nye landbrugsformer, nye markeder og værdikæder til gavn for verdens fattigste.

Relaterede Nyheder