Friskolerne

FRISKOLERNE vil være med til at skabe håb om en mere bæredygtig verden ved at arbejde med FNs verdensmål både på foreningsniveau og ved at understøtte friskolerne i at tage verdensmålene til sig. Verdens Bedste Nyheder er perfekt til det formål. De konkrete aktiviteter og de ubetinget positive budskaber gør verdensmålene dejligt håndgribeligt. Det er præcist dét, der skal til. I FRISKOLERNE er vi naturligt optaget af uddannelse, men vi er også optaget af mindre ulighed, af at sætte ansvarlige miljøaftryk og at sikre åndsfriheden – alt sammen gennem stærke partnerskaber.

Peter Bendix Pedersen, formand for FRISKOLERNE

I FRISKOLERNE er vi optagede af at spille en aktiv rolle i samfundet – også i forhold til et globalt udsyn og ansvar. Vi ser kloden som et samlet hele, et kæmpestort fællesskab, som børn og unge skal have lyst og mod til at være en aktiv del af.

Vi vil være med til at skabe håb om en bedre verden ved at arbejde med FNs verdensmål både på foreningsniveau og ved at understøtte friskolerne i at tage verdensmålene til sig.

Det er åbenlyst nødvendigt at have globalt udsyn, når vi skal gå en bæredygtig fremtid i møde. Vi ønsker, at friskolerne lukker verden ind på skolerne, og at både foreningen og skolerne ser sig selv i en større sammenhæng.

Et globalt udsyn kan også være at skabe kulturudveksling mellem skoleklasser på tværs af Danmark, Europa eller på tværs af kontinenter. Privat indkvartering i en anden familie kan blive en milepæl for global forståelse for et ungt menneske, som man kan tage med langt ind i voksenlivet.

Skolerne og foreningen modtager delegationer fra andre lande, og vi afholder internationale konferencer i samarbejde med andre organisationer. Vi er bevidste om, at vores skoler og hele det danske skolesystem hviler på tillid og frihed, og vi får det forstærket, når vi møder skolefolk fra helt andre skolesystemer. Så bliver vi mindet om, at vi skal passe på og dyrke friheden og tilliden.

 

FRISKOLERNE og verdensmålene

Vi arbejder strategisk med FNs verdensmål og aflægger årligt regnskab for foreningens bidrag til verdensmålene. I vores strategiplan 2022 har vi særligt fokus på:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Vi vil arbejde på at opnå vores vision »skoler for alle«, som understreger, at vi tror på, at samfundet bliver beriget af mangfoldige skoleformer. Vi arbejder for, at familier skal have frihed til at vælge den type undervisning, der passer til deres værdier og livssyn, og vi arbejder for, at det frie skolevalg skal være en reel mulighed for alle. Vi ser skoler som dannelsesinstitutioner, der skaber værdi for den enkelte, det lokale fællesskab og bidrager til sammenhængskraften i demokratiet.
Vi arbehder for at styrke friskolernes vilkår og forældrenes ret til at vælge skoler, der er kendetegnet ved frisind, forpligtende fællesskab og nysgerrighed, og som bidrager til et demokratisk samfund.

Mål 10: Mindre ulighed. Vi er optaget af social ansvarlighed og skolernes muligheder for at bidrage hertil.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Vi vil have øget fokus på ansvarligt miljøaftryk af vores aktiviteter.

Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Vi sætter åndsfriheden til debat ved folkemøder, grundlovsmøder, Frirumsdebatter m.v.

Mål 17: Partnerskaber for handling. Vi opsøger relevante partnerskaber om FNs Verdensmål og faciliterer netværk mellem medlemsskoler, der arbejder/vil arbejde med FNs Verdensmål.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder