Globale Skolepartnerskaber

Vi skal uddanne vores børn og unge til at blive globale medborgere, og det handler om at udvikle deres nysgerrighed over for resten af verden og hjælpe dem til at udforske deres egen mulighed for at spille en aktiv rolle i et globalt samfund. Det er en vigtig opgave for skolerne at være med til at løfte, og her er verdensmålene en oplagt ramme at tage udgangspunkt i.

Kristine F. Tolborg, stifter, Globale Skolepartnerskaber

Globale Skolepartnerskaber arbejder på at styrke den globale dimension i undervisningen i grundskoler, ungdomsuddannelser og læreruddannelser. Gennem etableringen af skolepartnerskaber mellem danske skoler og skoler i andre dele af verden arbejder vi på at uddanne børn og unge til globale medborgere, der er rustet til at tage stilling til verden og engagere sig i globale udfordringer.

Verdens Bedste Nyheder

Vi er først og fremmest involveret i at fremme undervisning om verdensmålene blandt andet via samarbejdet om Verdenstimen.dk, for vi mener, at alle danske børn og unge skal vide, hvad målene handler om, og hvordan de selv kan bidrage. Derudover støtter vi op om Verdens Bedste Nyheders arbejde med at nuancere billedet af verdens gang og med at sprede budskabet om, at vores engagement i verden gør en forskel. Globale Skolepartnerskaber håber, at vi med vores deltagelse i Verdens Bedste Nyheder kan være med til også at sprede de gode nyheder på vores medlemsskoler og få dem formidlet til børn og unge.

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Mål 4 – kvalitetsuddannelse

Vores fokus er på at fremme global uddannelse og uddannelse til globalt medborgerskab, og vi støtter skoler og undervisere i at styrke den del af undervisningen. Vi opfordrer skolerne til at undervise i verdensmålene og til at samarbejde med udenlandske partnerskoler om verdensmålene, så de kan få andre perspektiver på dem og gøre dem relevante for eleverne. Dermed medvirker Globale Skolepartnerskaber også til at skabe viden om alle 17 mål.

Relaterede Nyheder