Globalt Fokus

Verdens Bedste Nyheder er et initiativ under Globalt Fokus (tidligere NGO FORUM). Globalt Fokus er en del af det unikke samarbejde mellem Danida, FN, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere. Det tidligere NGO FORUM tog i 2009 initiativ til at starte Verdens Bedste Nyheder.

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.

Foreningen arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Intet mindre.

Mere end 70 organisationer, der hver for sig er engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter, samarbejder i Globalt Fokus om at nå dette mål, bl.a. ved fælles faglig udvikling, fælles fokus på internationale dagsordener, fælles interessevaretagelse og fælles aktiviteter.

Koordinationsudvalget (KU) er Globalt Fokus´ øverste politiske ledelse. KU får efter behov orientering om Verdens Bedste Nyheders aktiviteter og planer. Udvalget har det formelle ansvar for:

  • at indstille VBNs visioner, værdier og overordnede mål og strategier til vedtagelse ved generalforsamling i Globalt Fokus
  • godkendelse af budget og plan for finansiering
  • godkendelse af ansøgninger om støtte fra eksterne fonde
  • godkendelse af regnskab
  • godkendelse af VBN styregruppeformandens beretning, herunder regnskab, ved Globalt Fokus’ generalforsamling.

Del

Relaterede Nyheder