ICYE

Dansk ICYE er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke NGO-bagland. ICYE er dermed en vigtig del af det unikke samarbejde mellem FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders partnere.

Verdens Bedste Nyheder

Dansk ICYE samarbejder med Verdens Bedste Nyheder, fordi vi ligesom dem tror på, at vi sammen kan skabe en bæredygtig fremtid for mennesker og planeten og at dette skal ske gennem et tæt samarbejde mellem alle samfundets instanser – myndigheder som almindelige mennesker. Dansk ICYE bidrager gerne til promoveringen og udførelsen af de 17 Verdensmål og vi vil som organisation yde vores indsats. Vi lægger primært vægt på Verdensmål 17, da dette mål lægger sig tæt op af vores værdier og det som vi som udvekslingsorganisation arbejder på hver dag.

Verdensmålene

Hos Dansk ICYE interesserer vi os netop for det politiske, teknologiske og økonomiske samarbejde på tværs af landegrænser. Vi vil gerne, at alle opnår den indsigt, at vi kan lære og udvikle os, ligegyldigt hvilket land vi kommer fra. Vi arbejder med udveksling i troen om, at det personlige kendskab på tværs af landegrænser er fredsskabende og at vi igennem dette arbejde kan øge det 17. Verdensmåls chance for samarbejde om udveksling af bæredygtig viden, teknologi og forskning. Derfor er det det 17. Verdensmål Dansk ICYE virkelig bidrager til.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål 17

Til dagligt arbejder Dansk ICYE på en international platform og vores udvekslinger, som baserer sig på et solidarisk princip, indeholder netop ideen om at kulturforståelse og mobiliteten af unge mennesker skal gå begge veje. Vi sender unge ud i verden på udveksling, hvor de laver frivilligt arbejde samtidig med at vi inviterer verden indenfor helt ind i værtsfamiliernes stuer i Danmark.

Relaterede Nyheder