IMCC

I vores partnerskabsprojekt ‘RESPEKT’ om seksuel og reproduktiv sundhed i Kenya er en ung-til-ung tilgang central for at kunne nedbryde tabuer og kæmpe for unges ret til viden om egen krop og seksualitet. Sammen med Verdens Bedste Nyheder kan vi inspirere andre unge til at engagere sig internationalt.

Kristine & Marie-Claire, projektfrivillige i hhv. IMCC og vores partnerorganisation i Kenya, MSAKE.

Verdensmålene er den vigtigste plan for verdens fremtid. IMCC ser verdensmålene som et fælles sprog, der bringer NGOer, privatsektor, forskningsinstitutioner og det offentlige sammen om en visionær agenda. Verdensmålene åbner nye mulighed for IMCC for at samarbejde med aktører, som vi tidligere ikke har haft berøringsflade med, og vi kan dermed nå endnu længere ud med vores sundhedsfremmende arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

IMCC er en del af Verdens Bedste Nyheder, fordi vi tror på, at unge har en central funktion i at vise omverden, at vi er klar til at tage handling for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende. Faktisk mener vi, at unge er langt de vigtigste aktører at få engageret, hvis vi skal lykkes med den dagsorden.

Folkemødet, podcast og konferencer med vores nordiske partnere er nogle af de platforme, IMCC benytter til at engagere flere unge i at tage ansvar for verdens fremtid. Igennem Verdens Bedste Nyheder kan IMCC i endnu højere grad vise danske unge, at verdensmålene er for alle. Vores SoMe ligger i høj grad vægt på at fortælle de gode historier, hvor vi og andre lykkes med projekter.

Som NGO, der arbejder med sundhedsfremme, er verdensmål 3 centralt for alt vores arbejde – om det så er seksualundervisning i danske folkeskoler eller projekter om ikke-smitsomme sygdomme i Uganda. Verdensmål 17 omkring partnerskaber er en væsentlig tilgang i IMCCs arbejde. Gennem samarbejde med ungdomsorganisationer i Østafrika, Mellemøsten og Asien ved vi, at udveksling af kompetencer og viden på tværs af landegrænser er værdifuldt for at skabe langvarig forandring.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Relaterede Nyheder