INGENIØRER UDEN GRÆNSER

Alle udviklingsprojekter i IUG er drevet af frivillige ingeniører og andre fagfolk, som brænder for at bruge deres viden og erfaring til at gøre en forskel for lokalsamfundene i verdens fattigste lande. Vi har især projekter i Sierra Leone, som er et af Afrikas fattigste lande og har været hårdt ramt i de sidste par år af ebola og oversvømmelse.

- Dorte Lindegaard Madsen, Generalsekretær i IUG

Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk-humanitær organisation af frivillige medlemmer med tekniske kompetencer. Vi samarbejder med lokale og internationale hjælpeorganisationer om at forbedre livsvilkårene for nødstedte og udsatte mennesker i fattige lande. Vi bygger skoler og sundhedsklinikker, skaffer rent vand og bedre sanitære forhold, udbedrer veje og broer, klimasikrer byområder mod oversvømmelser, etablerer opbevaring af fødevarer, solcelleanlæg og affaldsbehandling samt yder nødhjælp i katastrofeområder.

Vi leverer både de tekniske løsninger og uddanner lokale organisationer og lokalbefolkningen, så vi sikrer forankring og varige løsninger, og vores projekter bidrager til en række af FN’s Verdensmål.

IUG OG VERDENS BEDSTE NYHEDER

IUG bidrager til Verdens Bedste Nyheder ved at fortælle historier om hvordan danske tekniske løsninger og videnoverførsel spiller en væsentlig rolle i forhold til at bekæmpe fattigdom og klimaforandringer samt skabe økonomisk vækst i verdens fattigste lande.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder