International Aid Services (IAS)

Social retfærdighed og en rettighedsbaseret tilgang er centralt i vores arbejde med at skabe lige vilkår.
Vi mener, at kirker og trosbaserede organisationer har en særlig rolle i arbejdet med social retfærdighed gennem deres indflydelse og tætte kontakt med lokalbefolkningen.

International Aid Services

Verdens Bedste Nyheder

IAS Danmark er med i Verdens Bedste Nyheder, fordi vi gerne vil være med til at fortælle de gode historier om udvikling. Mediebilledet i dag fokuserer ofte på verdens ulykker, konflikter og negativt ladede historier. Hvis man kun præsenteres for nyheder af den karakter, kan man hurtig tro at verden kun rummer det. Men der er mere der ude. Verden er også god, positiv og favnende. Der sker mange gode tiltag kloden over, som er baseret på respekt og tillid mennesker imellem. Det er disse historier som vi meget gerne vil være med til at præsentere gennem fortællinger om vores projekter og resultater. Verdens Bedste Nyheder er en rigtig god mulighed for at nuancere mediebilledet sammen med andre danske NGO’er og i det hele taget en fantastisk mulighed for at gøre opmærksom på de mange gode tiltag som Danmark er med til at støtte verden over.

Verdensmålene

IAS Danmark har siden opstarten i 2000 fokuseret på inklusion af marginaliserede børn, især børn med handikap. I de lande vi arbejder i i Østafrika og Afrikas Horn, er handikap tabubelagt og mange oplever at blive ekskluderet fra skolen og lokalsamfundet. Vi har mangeårige partnerskaber med lokale organisationer og kirker med rig erfaring indenfor inklusion, lærertræning og fortaler-virksomhed. Verdensmål nr. 4. omhandler kvalitet og inklusion i skolesystemet og det vægter højt i vores arbejde.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål Nr. 4

I vores arbejde med inklusion i skolerne, uddanner vi lærere i specialundervisning og i at vurdere graden af barnets handikap. Vi forbedrer skolers fysiske rammer ved at bygge ramper og lettilgængelige toiletter. Gennem oplysningsaktiviteter skaber vi opmærksomhed blandt forældre og lokalsamfund for at bryde de mange tabuer omkring handikap, og gøre opmærksom på retten til skolegang for alle. Vi laver lobbyarbejde blandt myndighederne og uddannelsesministeriet på lokalt, regionalt og national niveau for at holde dem ansvarlige og få dem til at prioritere midler til skolerne.

Relaterede Nyheder