Mission Øst

Med sit vigtige fokus på Verdensmålene og sin prioritering af konstruktive historier om udviklingen i fattige lande er Verdens Bedste Nyheder en oplagt partner for Mission Øst.

Kim Hartzner, generalsekretær i Mission Øst

Som hjælpeorganisation skal man ofte finde en balance mellem budskaberne. På den ene side er det vigtigt at gøre opmærksom på, at mange mennesker ude i verden lider nød og har hårdt brug for hjælp – og samtidig vil vi gerne fortælle de positive historier, der viser, at hjælpen nytter.

Mission Øst og Verdens Bedste Nyheder

På Verdens Bedste Nyheder er man rigtig god til at give plads til de konstruktive historier. Sammen med det vigtige fokus på Verdensmålene gør det efter vores mening Verdens Bedste Nyheder til en oplagt partner for Mission Øst.

Mission Øst og Verdensmålene

Hos Mission Øst fokuserer vi selv meget på Verdensmålene – både i vores nødhjælps- og udviklingsarbejde. Ved at følge princippet om at ”ingen må lades i stikken” prioriterer vi de mest sårbare og udsatte mennesker, hvad enten det er kvinder i Nepals mest utilgængelige bjergegne, irakiske familier på flugt eller børn med handicap i Tadsjikistan. Vores vision om at løfte mennesker ud af fattigdom og marginalisering er i tråd med Verdensmålenes overordnede sigte: at udrydde fattigdom og ikke lade nogen i stikken.

Vi dækker en lang række af verdensmålene. Vi arbejder på at mindske fattigdommen (Verdensmål nr. 1) i krigsramte lande som Irak og Afghanistan, hvor både akut nødhjælp og indtægtsskabende projekter bidrager til at opfylde målet. I lande som Myanmar og Nepal arbejder vi med bæredygtig fødevaresikkerhed (Verdensmål nr. 2). I Armenien spiller vi en førende rolle i at gøre skolegangen (Verdensmål nr. 4) inkluderende for børn med handicap. I flere lande sørger vi for rent vand og sanitet i fattige lokalsamfund (Verdensmål nr. 6). Og vi giver adgang til anstændige job og fremmer økonomisk vækst blandt fattige og marginaliserede grupper (Verdensmål nr. 8 og 10).

Tre af Verdensmålene går på tværs af vores aktiviteter: I en lang række af vores programmer i lande som Afghanistan, Irak, Myanmar, Nepal og Tadsjikistan prioriterer vi kvinders og pigers rettigheder (Verdensmål nr. 5). Og vi samarbejder med repræsentanter for civilsamfundet og lokale partnere, bl.a. for at styrke sårbare og marginaliserede grupper (Verdensmål nr. 16 og 17).

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 6: Rent Vand og Sanitet

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder