Morsø U-Landsforening

Morsø U-Landsforening er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke NGO-bagland. Morsø U-Landsforening er dermed en vigtig del af det unikke samarbejde mellem FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere.

Morsø U-Landsforening arbejder med aktiviteter og projekter i venskabsbyen Bukoba i Tanzania bl.a.:

  • Udsendelse af volontører
  • Indsamling og forsendelse af skole- og hospitalsudstyr
  • Udvekslingsrejser og studieophold
  • Micro creditter
  • Salg af handycraft produceret af kvindegrupper
  • Bygning af lerkomfurer

Allerede torsdag den 12. september deltager vi i ”Verdens Bedste Nyheder” på havneområdet i Nykøbing, hvor der i forvejen er mange mennesker i forbindelse med ”træskibsbesøget”.

Udover en bod med salg af varer fra Tanzania, oplyser vi lokalt om de gode nyheder med store og varige fremskridt for verdens fattige og nødlidende.

Via ”Verdens Bedste Nyheder” får såvel borgerne på Mors som gæsterne fra sejlskibene de positive nyheder om udviklingsarbejdet, som vi også er en del af.

Del

Relaterede Nyheder