Morsø U-Landsforening

FN’s 17 verdensmål danner en fin ramme om det værdifulde arbejde i Morsø U-Landsforening, og da vi er en lille organisation, er det vigtigt, at vi er partner af ”Verdens Bedste Nyheder”, så vi kan være en del af en større sammenhæng, der arbejder for de samme mål for en bedre verden.

Anne Mette Schrader, Formand for Morsø U-Landsforening

Ved at være en del af Verdens Bedste Nyheder, bliver vi hele tiden opdateret med facts om, hvor langt man er nået i arbejdet med de vigtige mål.

Oplysningerne bliver anvendt i vort materiale til vore medlemmer, i lokalpressen og i oplysningsaktiviteter som foredrag, emneuger og kulturarrangementer.

Derudover uddeler vi hvert år i september måned materiale fra ”Verdens Bedste Nyheder” lokalt på Mors i forbindelse med et stort træskibsarrangement ofte i samarbejde med gæster fra vores venskabsby i Tanzania. Vi får mange mennesker i tale – både lokalbefolkningen, der kommer på havneområdet for at se træskibene – og danske og udenlandske sømænd – der kommer med skibene. Vi oplever stor interesse for at modtage materialet og for at få uddybende oplysninger.
verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Verdensmålene

I Morsø U-Landsforenings arbejde med aktiviteter og projekter i venskabsbyen Bukoba i Tanzania har vi FN’s 17 verdensmål for øje og inddrager dem bl.a. i:

  • Udsendelse af volontører
  • Indsamling og forsendelse af skole- og hospitalsudstyr
  • Udvekslingsrejser og studieophold
  • Micro creditter
  • Salg af handycraft produceret af kvindegrupper
  • Bygning af lerkomfurer
  • Miljøprojektet: ”Economically Sustainable  Livelihood and Environmental Conservation” (ESLEC) eller på dansk: “Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring”
  • Oplysningsaktiviteter som foredrag, kontakt med den lokale presse, deltagelse i emneuger og kulturarrangementer

verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 7: Bæredygtig Energi

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder