NEPcon

Vores vision er en verden, hvor menneskelige valg sikrer en bæredygtig fremtid

Peter Feilberg, Administrerende Direktør i NEPCon

NEPCon er en non-profit organisation der arbejder for at skabe blivende, positive effekter for mennesker, biodiversitet og klima ved at understøtte ansvarlig og bæredygtig produktion og virksomhedsdrift.

Vi er snart 8 milliarder mennesker på denne planet, og alle fortjener et godt liv. Udfordringen er at opnå dette og samtidig beskytte det naturlige miljø, som vi er afhængige af, og som i stigende grad er under pres.
Muligheden for en bæredygtig fremtid findes. Der eksisterer allerede gode løsninger for ansvarlig jordforvaltning og klimavenlige forretninger, og flere er på vej. Vi arbejder for at åbne op for dette potentiale gennem innovative projekter og ved at promovere løsninger med høj indvirkning, der resulterer i blivende, positive forandringer.

Verdens Bedste Nyheder ser også muligheder og potentiale for en bæredygtig verden – og derfor er vi med som partnere i VBN – for at sprede budskaber og ideer, der virker!

 

NEPCon og Verdensmålene

NEPCon ønsker at være en drivende kraft i at nå verdensmålene, fordi vi ser promoveringen af bæredygtige praksisser i landskaber og forsyningskæder som en vej mod en bedre fremtid. Verdensmålene vejleder os i denne strategi, når vi stræber efter løsninger, der har en positiv indvirkning på mennesker og miljø.

Mål 12

Vores arbejde for at fremme en bæredygtig styring og effektiv anvendelse af naturressourcer er direkte forbundet med ansvarligt forbrug og produktion. Det gør vi gennem uddannelse af mennesker og organisationer omkring bedre praksisser og ansvarligt indkøb, samt gennem vores globale arbejde med certificeringsordninger indenfor bl.a. træ, biomasse, kaffe, te, kakao, palmeolie mv.

Mål 8

Vi arbejder med en bred vifte af bæredygtighedsstandarder, hvoraf mange regulerer arbejdsvilkår og arbejdsrettigheder, herunder eliminering af moderne slaveri og børnearbejde.

Mål 15

Gennem vores donorfinansierede projekter arbejder vi med livet på land. Vores projekter bidrager til bæredygtigt skovbrug og landbrug samt beskyttelse af biodiversitet og økosystemer.

Mål 13

Ved at engagere regeringer til at benytte robuste bæredygtighedsstandarder i deres politikker arbejder vi for at opbygge modstandsdygtighed i klimaet.

Mål 1, 16, 15 og 5

Ved at tilbyde bedre adgang til bæredygtige løsninger og markeder for civil- og lokalsamfund bidrager vores arbejde til flere af målene.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder