Nødhjælpens Ungdom

Verdensmålene er en fælles vision for vores nutid og fremtid. Over halvdelen af jordens befolkning er unge, og derfor er det essentielt at unge tager verdensmålene til sig. Kun på denne måde kan vi nå i mål i år 2030. Nødhjælpens Ungdom arbejder til fordel for verdens fattigste, ved at få unge til at bidrage til en mere retfærdig og bæredygtig verden. Vi bruger verdensmålene og samarbejder med Verdens Bedste Nyheder, for konstruktivt at formidle den globale vision om målene for vores fælles verden.

Amalie Cordes

Verdens Bedste Nyheder

Vi samarbejder med Verdens Bedste Nyheder, fordi det styrker vores aktiviteter at koble dem op på materialer og aktiviteter som Verdens Bedste Nyheder afholder. Eksempelvis er morgeneventet med uddeling af Verdens Bedste Nyheder en god oplevelse for frivillige og en konkret måde at udbrede viden om Verdensmålene og global forandring. Derudover er Verdens Bedste Nyheder en platform, der kan fungere som netværk mellem Nødhjælpens Ungdom og mange andre organisationer med visioner og værdier, som minder om vores egne.

Verdensmålene

I Nødhjælpens Ungdom mener vi, at der findes global ulighed, som der både kan og bør ændres på. Forskellen mellem rig og fattig er ekstrem, og mennesker der lever i ekstrem fattigdom har ulige muligheder for at skabe sig det liv, de ønsker. Vi ser en sammenhæng i de forskellige Verdensmål, og hvordan særligt fattigdom hænger stærkt sammen med mange af de andre mål. For eksempel har vores uhensigtsmæssige brug af klodens ressourcer store konsekvenser for nogle af verdens fattigste. Derfor er det vigtigt, at vi handler på klimaforandringerne, for at bekæmpe fattigdom.

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Verdensmål nr. 1

I Nødhjælpens Ungdoms fokuserer vi særligt på Verdensmålet om at udrydde al fattigdom inden år 2030. Dette gøres gennem vores kampagne “Sammen udrydder unge ekstream fattigdom”, der bruger Verdensmål 1 som inspiration og udgangspunkt. I vores kampagneaktiviteter bruger vi derfor udryddelsen af fattigdom globalt som politisk løftestang, der styrker os i vores handlinger og argumenter. Med dette omdrejningspunkt laver vi i Nødhjælpens Ungdom oplysning, projekter og events, der engagerer unge i kampen mod global ulighed og uretfærdighed.

Relaterede Nyheder