Operation Dagsværk

Vi skal have gjort op med den mentalitet, at det ikke kan lykkes. For det skal det. Det er vores fælles ansvar. Og derfor skal vi alle give en hånd. De unge, der lever i fattigdom, og som jeg har mødt gennem vores projekter, er superseje og har den optimisme, der er nødvendig for at skabe forandring. Når jeg hører, at de tror på det, så viser det mig, at det ikke kun er mig her i Danmark, der vil skabe forandring. Og det betyder, at jeg tror mere på, at det kan lykkes.

Emil Asmussen, 1. hf-elev på Københavns Åbne Gymnasium, 18 år, og medlem af Operation Dagsværks Bestyrelse

Operation Dagsværk er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke bagland.

Operation Dagsværk er dermed en vigtig del af det unikke samarbejde mellem FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere.

Verdens Bedste Nyheder

Operation Dagsværk er partner med Verdens Bedste Nyheder fordi vi også er en oplysningsorganisation, der søger at skabe ungdomsgenerationer, der tager et globalt ansvar. Vi arbejder på at gøre verden en smule bedre – ikke på én dag, men én dag af gangen. Verdens Bedste Nyheder er med til at formidle de gode resultater, som projekter, penge og håndkraft skaber dagligt, og det anser vi for altafgørende for, at arbejdet kan blive ved. Det er essentielt at fortælle den gode historie, skabe paralleller på tværs af landegrænser og skabe en følelse af, at vi kan gøre noget. Du kan, jeg kan – vi kan!

Verdens Bedste Nyheder fokuserer på de uventede historier, der nedbryder afstanden mellem ‘os’ og ‘dem’ og har det fælles som ramme. Det ligger i tråd med den måde, som Operations Dagsværk arbejder på, hvor unge danske gymnasie- og skoleelever arbejder for at skabe midler til at gennemføre udviklingsprojekter rettet mod unge og disses uddannelsesmuligheder et andet sted i verden.

Operation Dagsværk har været med siden starten i Verdens Bedste Nyheder, og vi arbejder ihærdigt med at skabe fokus på verdensmålene, hvor vi arbejder for at unge taler med, og i deres dagligdag, indtænker omtanken omkring verdensmålene.

Vi er desuden med samarbejdet omkring verdenstimen.dk, hvor skoleklasser verden over sætter det globale på skoleskemaet. Det er et samarbejde sammen med en række andre partnere af Verdens Bedste Nyheder, som sammen arbejder for at give muligheder til elever, lærer og skoler over hele verden, for at sætte verdensmålene på skoleskemaet og øge fokus på de globale problemstillinger.

Operation Dagsværk arbejder med med alle 17 verdensmål

Vi arbejder meget aktivt med verdensmålene, da vi mener at al global forandring må tage afsæt i lokal handling. Vores primære målgruppe er danske gymnasie- og skoleelever og vores arbejde med verdensmålene, handler primært om at skabe oplysning og indsigt om målene, således at man kan inddrage dem i egen læring og i egne handlinger. Desuden støtter vi finansielt konkrete projekter ude i verden, som udføres af andre professionelle danske udviklingsorganisationer, som hver især, ligeledes understøtter opnåelse af forskellige mål.

Vi har valgt at lade alle verdensmålene vægte lige i vores oplysningsarbejde. Det er blandt andet i kraft en kampagne, der i løbet af 2017 skal skabe en mere ungdommelig måde at formidle verdensmålene på og engagere unge til handling. Formålet med kampagnen er at gøre verdensmålene mere nærværende og relevante for unge, og vise hvor små ændringer i ens hverdag, der skal til for at gå bare en lille smule i retning af målene.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Del

Operation Dagsværk arbejder helt konkret med at indfri mål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund.

I 2017 skaber vi en oplysningskampagne i samarbejde med Plan Danmark om den milliard mennesker, der bor i verdens slumområder. Vi skal støtte de unge i Dhakas slum til at kunne tale for deres egen sag og synliggøre deres by i megabyen Dhaka i Bangladesh. De næste generationer, der vokser op, har ikke udsigt til at få råd eller mulighed for at flytte andre steder hen. Udviklingen skal ske i deres eget lokalsamfund, og der er nok at tage fat på: forurening, manglende vand og sanitetsforhold, overgreb på unge piger og kvinder, manglende sundhed! I 2017 mobiliserer Operation Dagsværk den danske ungdom til at interessere sig for den udsatte milliard, der bor i verdens slum, og vi starter med et af verdens allerværste steder at vokse op; i Dhaka!

Relaterede Nyheder