Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdoms vision er en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder blir’ taget alvorligt!

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke NGO-bagland. Red Barnet Ungdom er dermed en vigtig del af det unikke samarbejde mellem FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere.

Verdens Bedste Nyheder

Verdensmålene er kun noget, vi kan opnå sammen. Derfor er det oplagt for os at spille sammen med Verdens Bedste Nyheder og deres samarbejdspartnere for at forankre Verdensmålene i befolkningen og udbrede kendskabet til alt alle de gode processer og resultater, som passionerede, demokratisksindede verdensborgere opnår.

Verdensmålene

Vi arbejder med afsæt i FN’s Børnekonvention med at fremme de rettigheder i konventionen, som vi – som unge i Danmark – kan bidrage til at fremme ved en frivillig indsats. Red Barnet Ungdom arbejder derfor særligt for at indfri Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse med basis i Børnekonventionens fokus på barnets ret til fritid, uddannelse, deltagelse og ikke-diskrimination.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Del

Verdensmål 3 og 4

Vi tager FN’s Børnekonvention og Verdensmålene meget bogstaveligt i vores arbejde. Vi sikrer børns ret til uddannelse ved at give udsatte børn en sjov og aktiv måde at lære på i vores læringscafeer. Vi sikrer børns ret til fritid i mødet med unge rollemodeller. Og vi er der for asylbørn med vores aktiviteter på centrene og feriekolonier. Det er bare nogle af eksemplerne på vores arbejde. Fælles for alle aktiviteterne er, at vi arbejder aktivt med vores værdier om anerkendelse og inddragelse. Det gør vi igennem et levende medlemsdemokrati og forsøg på systematisk at inddrage børnene i planlægning og udførsel af aktiviteter.

Relaterede Nyheder