Red Barnet

Som verdens største hjælpeorganisation for børn er vi i Red Barnet dybt optaget af at skabe lige vilkår for børn overalt på kloden. Det er hjerteblod for os. Verdensmålene er et stærkt instrument i kampen mod fattigdom og diskrimination verden over.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Red Barnet kæmper for, at alle børn får respekteret deres rettigheder verden over. En lang række af verdensmålene er helt i tråd med børns rettigheder, så det er meget naturligt for os at arbejde intenst for at opnå verdensmålene.

Verdens Bedste Nyheder

Red Barnet mener, at et stort kendskab og ejerskab i befolkningen til verdensmålene er helt afgørende for, at vi kommer i hus med dem. Vi har støttet op om Verdens Bedste Nyheder fra starten, fordi det er et stærkt initiativ til at skabe folkelig forankring og samle mange aktører fra forskellige sektorer. Det er fuldstændig i verdensmålenes ånd, at alle samfundskræfter løfter i fælles flok.

Verdensmålene

For at opnå verdensmålene skal alle aktører bidrage med det, de er bedst til. Red Barnet har særligt fokus på fire af verdensmålene, der særligt vil gavne børn. Disse mål er indbygget i vores globale vision, som vi arbejder med i 120 lande verden over.


Red Barnet gør en stor indsats for at også flygtningebørn får skolegang, mens de opholder sig i flygtningelejre. Her bliver der oprettet såkaldte børnevenlige områder, hvor børnene får mulighed for både at lege og lære. Børnene er glade for igen at komme i skole, selv om undervisningen foregår i et telt.
Foto: Gabriele François Casini/Red Barnet.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Del

Verdensmål nr. 3 – Sundhed og trivsel

Vi kæmper især for, at alle børn skal overleve deres første fem år og ikke dø af helbredelige sygdomme.

Verdensmål nr. 4 – Kvalitetsuddannelse

Red Barnet arbejder for at få alle børn i skole og forbedre kvaliteten af uddannelsen verden over.

Verdensmål nr.5 – Ligestilling mellem kønnene

Red Barnet styrker piger i at få deres rettigheder respekteret.

Verdensmål nr. 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Her gør vi en særlig indsats for at opnå delmål 16.2 om at få stoppet mishandling, udnyttelse, menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn.

Relaterede Nyheder