Red Orangutangen

Hundredvis af unikke og sjældne arter er truet på Borneo på grund af afskovning og ulovlig kæledyrshandel, og derfor arbejder Red Orangutangen for at beskytte og genskabe vigtige regnskovsområder på verdens tredje største ø i samarbejde med Borneos lokalbefolkning

Marie Sigvardt, Senior Advisor, Programs & Stakeholder Engagement

Red Orangutangen blev stiftet i 2003 og har sidenhen gjort en forskel for tusindvis af orangutanger. Vi hjælper nødstedte orangutanger på rehabiliteringscentre for orangutanger, og vi arbejder med at bevare og genskabe dyrebare regnskovsområder på Borneo. På den måde er vi med til ikke blot at sikre den kritisk truede orangutangs overlevelse, men også hundredvis af andre truede dyrearters fremtid.

Verdens Bedste Nyheder

Red Orangutangen har indgået et partnerskab med Verdens Bedste Nyheder, da dækningen af det arbejde, der hver dag gør en forskel for mennesker og dyr i hele verden, er helt essentielt for vores arbejde. Kun ved at fortælle de mange positive historier, kan vi inspirere og motivere til at gøre en forskel i hverdagen. Red Orangutangen kan selv bidrage med masser af positive historier fra vores daglige arbejde med bl.a. at skabe bæredygtige indtægtskilder for lokalbefolkningen, hjælp til nødstedte orangutanger og arbejdet med at bevare og beskytte helt unikke økosystemer på Borneo, der både er vigtige for klodens biodiversitet, klimaet og indbyggere.

 

Mål 1 – Afskaf fattigdom

Mange af Red Orangutangens projekter udføres i fattige rurale områder på Borneo, og derfor er lokalbefolkningen en essentiel del af vores skovbevaringsprojekter. Ved bl.a. at skabe bæredygtige indkomster og hjælpe med at oprette låne-sparegrupper er vi med til at sikre et bæredygtigt fundament for både regnskoven og lokalbefolkningen.

Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Over en tredjedel af varerne i danske supermarkeder indeholder palmeolie, der primært kommer fra tidligere regnskovsområder i Indonesien. Red Orangutangen arbejder derfor for at sikre en palmeolieproduktion, der er mere miljøvenlig og tager hensyn til orangutangernes leveområder.

Mål 13 – Klimaindsats

Dele af Borneos regnskov er tørvemoser, der indeholder op til 20 gange mere CO2 end normale regnskove. Da disse områder også er orangutangens primære habitat hjælper vi både orangutangen og klimaet ved at bevare dem. Red Orangutangen er netop nu ved at genvæde og genplante et ødelagt tørvemoseområde på størrelse med Fyn og hjem for 3.000 orangutanger.

Mål 15 – Livet på land

Red Orangutangen hjælper nødstedte orangutanger, der er kommet i klemme i mødet med mennesker, samtidige med, at vi arbejder for at bevare en af verdens ældste regnskove og dens helt unikke og i mange tilfælde truede beboere på Borneo. Ved at genetablere og genplante ødelagte områder er vi med til at sikre unikke og sjældne dyrearters fremtid.

Mål 17 – Partnerskaber for handling

Red Orangutangen arbejder tæt sammen med bl.a. vores indonesiske partner BOS Foundation om udviklingen og eksekveringen af vores projekter, og vi sikrer, at vores projekter tilfører ressourcer til områder, der er i overensstemmelse med Indonesiens nationale udviklingsstrategi.

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Mål 15 – Livet på Land

Red Orangutangens primære formål er at sikre Borneos kritisk truede orangutang en fremtid. Derfor hjælper vi nødstedte orangutanger, der er ofre for kæledyrshandel eller har mistet deres regnskovshjem, på rehabiliteringscentre for orangutanger, og vi beskytter og genetablerer unikke regnskovs- og tørvemoseområder på Borneo, der også er hjem for hundredvis af andre truede dyrearter.

Relaterede Nyheder