Soroptimist International Danmark

Hos Soroptimist International Danmark arbejder vi for kvinder og piger ved at: Educate, Empower and Enable (uddanne, styrke, muliggøre). Det gør vi igennem: Awareness, Advocacy and Action (bevidstgørelse, fortalervirksomhed, handling) og vores motto er: A Global Voice for Women.

Soroptimist International Danmark

Soroptimist International er et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

Vi arbejder på alle niveauer såvel lokalt som internationalt og er involveret i et bredt spektrum af kvinders anliggender.

Verdens Bedste Nyheder

Soroptimist International har som NGO konsultativ status i FN og har bl.a. forpligtet sig til at arbejde for FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, derfor er det naturligt for os at være med i initiativet Verdens Bedste Nyheder.

Som en organisation, der via praktiske projekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og forbedre kvinders status, og som ønsker at fremme international forståelse og venskab – får vi gennem Verdens Bedste Nyheder større synlighed og gennemslagskraft.

Soroptimist International Danmark er indgået i et partnerskab med Verdens Bedste Nyheder, da vi gennem vores formål og aktiviteter bakker op om FN’s værdier og mål, og vi via VBN bliver styrket i arbejdet, bliver hørt og set.

Soroptimist International har konsultativ status i FN repræsentation på FN’s kontorer i New York, Geneve, Paris og Rom samt i såvel ECOSOC, Council of Europe, European Womens Lobby som i OSCE.

Med en forpligtelse til fortalervirksomhed føler vi det naturligt at tilslutte os de banebrydende aktiviteter og nyskabende metoder, som Verdens Bedste Nyheder benytter sig af.

Vi er stolte af at være en del af dette nybrud og håber tillige, at vi med vore aktiviteter i 60 klubber ud over landet kan bidrage aktivt til vores fælles mål.

Verdensmålene

Soroptimist International har særligt fokus på fem forskellige mål; Verdensmål 2, 3, 4, 5 og 13.

Vi har fokus på Verdensmål 2 ved at forbedre fødevaresikkerheden for kvinder og piger.
Soroptimist International har årligt tilbagevendende events, hvor vi samler ind til FN’s fødevareorganisation, FAOs “Stop Sult “projekt i Burkina Faso

Ved at sikre kvinders og pigers adgang til de bedste sundhedssystemer ønsker Soroptimist International at bidrage til Verdensmål 3.
Vi er engageret i flere brøndprojekter i Afrika og er netop gået i gang med et kampagneprojekt i samarbejde med Soroptimist International Rumænien: Teenagemødre i Rumænien, der rummer oplysning, uddannelse og social indsats.

Soroptimist International arbejder med Verdensmål 4, ved at øge adgangen til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder.
Vi arbejder bla. med at sikre skolegang for socialt udsatte piger i Addis Ababa samt med et årligt kursus: “Nordic Leadership Academy” for unge kvinder mellem 18 og 30 år.
Endelig prioriterer vi til stadighed stipendier til unge kvinder.

Verdensmål 5 er særligt vigtig. Vi ønsker at udrydde vold mod kvinder og piger og dermed sikre kvinders deltagelse i konfliktløsninger (menneskerettigheder).
Soroptimist International har arrangeret adskillige høringer på Christiansborg om temaet: “Stop Kvindehandel – Trafficking”, tillige om temaet: “Stop Vold mod Kvinder” og deltager årligt i den internationale FN kampagne: ”De16 Orange Dage”.

Vi arbejder med Verdensmål 13, ved at varetage kvinders og pigers særlige behov ved at forbedre den miljømæssige bæredygtighed og imødegå virkningerne af klimaændringer og katastrofer (miljø). Soroptimist International har støttet omlægning til bæredygtig produktion samt etablering af solcelleanlæg til skoler, udbredelse af solcellelamper og vandtanke til opsamling af regnvand i bla. Kenya.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 2: Stop Sult

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Verdensmål 3

Soroptimist International Danmark er mentor for Soroptimist International Rumænien og her støtter vi op om et spændende projekt:
Teenagemødre i Rumænien – oplysning i skoler, supplerende social støtte og støtte til fortsat uddannelse.

Danmarksunionen ønsker med projektets midler at give et markant løft og en opmuntring til de rumænske klubber, så de lokalt med deres projekt kan være med til at skabe mere respekt omkring unge teenagepiger samt bevidsthed om og forståelse for kvinders ret til at bestemme over egen krop og i tillæg på sigt ændre den fordømmende og nedgørende holdning, der hindrer teenagemødre i at få den uddannelse, de har ret til.

Relaterede Nyheder