SOS Børnebyerne

Verden flytter sig, og der sker store fremskridt i udviklingslandene. Det har vi brug for at formidle. Verdens Bedste Nyheder fortæller gennem facts og resultater om den positive udvikling, som giver danskerne håb og lyst til at støtte

Mads Klæstrup Kristensen, direktør i SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne hjælper børn, der ikke har nogen andre, der kan tage sig af dem. Vi giver dem en ny, kærlig familie og muligheden for at vokse op og få en fremtid i det land, hvor de er født. Vi hjælper også udsatte familier med hjælp til selvhjælp. På den måde forebygger vi, at familier falder fra hinanden, og børn bliver efterladt alene tilbage.

Verdens Bedste Nyheder

Vi ser hver eneste dag, at det nytter at støtte. Og at vi kan gøre noget for at forandre verden. Men desværre oplever vi, at mange stadig tvivler på, at udviklingshjælpen gør en forskel. Verdens Bedste Nyheder sætter fokus på fremskridtet og alle de positive historier, der også findes i udviklingslandene. Det synes vi, er utroligt vigtigt, og derfor er vi partner i Verdens Bedste Nyheder.  

Verdensmålene

SOS Børnebyernes kernearbejde for børn er specifikt rettet mod fem af Verdensmålene:

Mål 1 – Afskaf fattigdom
Hovedårsagen til at børn bliver optaget i SOS Børnebyernes familieprogrammer, er fattigdom, derfor er Mål 1 centralt for SOS Børnebyerne. Vi brænder for at hjælpe udsatte familier og samfund med at bryde den onde fattigdomscirkel ved at styrke deres kapacitet og robusthed og forbedre adgangen til grunduddannelse og erhvervsuddannelse for børn og unge.

Mål 4 – Sikre adgang til kvalitetsuddannelse 
Det er uhyre vigtigt at sikre, at alle børn og unge har adgang til kvalitetsuddannelse, uanset deres baggrund. Ethvert barn og ung person, der modtager støtte fra SOS Børnebyerne får adgang til uddannelse – fra børnehave helt op til gennemført universitets- eller erhvervsuddannelse.

Mål 8 – Fremme anstændige jobs og økonomisk vækst 
SOS Børnebyerne støtter unge uden forældrenes omsorg i at udvikle tilstrækkelig selvtillid og de færdigheder, der kræves på arbejdsmarkedet og for at få et anstændigt arbejde. Vi giver unge adgang til uddannelse, mentorordninger og praktikophold gennem innovative partnerskaber med virksomheder. Vi hjælper også forældre i udsatte familier med adgang til erhvervsuddannelse, så de kan finde anstændigt arbejde og give deres børn en lysere fremtid.

Mål 10 – Mindske ulighed 
Børn, der ikke har støtte fra en stabil familie, er mindre tilbøjelige til at få opfyldt deres rettigheder, såsom uddannelse, sundhed, medborgerskab og beskyttelse; de er i større risiko for at opleve social udstødelse, fattigdom og andre former for ulighed.

SOS Børnebyerne kæmper for love og politikker, der sikrer lige muligheder, social integration og ikke-diskrimination for børn og unge, der har mistet deres forældre, samt børn fra fattige eller marginaliserede husstande.

Mål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner
I alle SOS Børnebyernes indsatser verden over lærer de voksne, at man ikke må slå på børn. Ofte er børnene selv med til at forhindre volden i samarbejde med skoler og myndigheder. SOS Børnebyerne arbejder for at beskytte alle børn ved at skabe opmærksomhed omkring børnemisbrug og omsorgssvigt og støtte forebyggelse, rapportering og respons.

 

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling

Del

Relaterede Nyheder