Stairway Danmark

Stairway Danmark er en del af Verdens Bedste Nyheders stærke NGO-bagland. Stairway Danmark er dermed en vigtig del af det unikke samarbejde mellem FN, Danida, de danske udviklingsorganisationer og Verdens Bedste Nyheders virksomhedspartnere.

Stairway Danmark er den danske gren af Stairway Foundation i Filippinerne. Stairway arbejder med styrkelse af børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug af børn i Filippinerne og en række andre asiatiske lande. Det sker i tæt samarbejde med politi, sociale myndigheder og andre NGOer.

Vi er med i Verdens Bedste Nyheder fordi vi vil bidrage til at styrke danskernes forståelse for, hvordan problemer i den anden ende i verden faktisk kan løses gennem en fælles indsats på tværs af lande. Og så mener vi, at FNs 2015-mål er gode sigtepunkter, som vi har arbejdet meget med i Filippinerne.

Ved at være med opnår vi en større synlighed i Danmark og markerer vores ønske om at arbejde for fælles løsninger på tværs af folk, kulturer og landegrænser.

Del

Relaterede Nyheder