Ungdommens Røde Kors

At få løftet hele verden kræver, at vi fortæller de gode historier. For mig er det historierne om de fremskridt, som er sket i vores generation – om det så er i Måløv eller Malawi – og som skal engagere endnu flere endnu mere i humanitært arbejde. Derfor er Ungdommens Røde Kors en del af Verdens Bedste Nyheder.

- Troels Boldt Rømer, Landsformand i Ungdommens Røde Kors

Ungdommens Røde Kors er med i Verdens Bedste Nyheder, fordi vi tror på, at alle unge – uanset om det er i Danmark eller i udlandet – har et kæmpe potentiale til at gøre en forskel og hjælpe med at opnå verdensmålene. Verdens Bedste Nyheder formidler netop historierne om, når det lykkes – og I en verden, hvor det kan være lettere at sidde med korslagte arme og påstå, at intet nytter noget, er det vigtigt at fortælle, at vi kan gøre en forskel sammen.

Ungdommens Røde Kors deltager i forskellige events – herunder morgenuddelinger – igennem Verdens Bedste Nyheder og forsøger derudover at formidle båder konkrete historier og det overordnede budskab fra Verdens Bedste Nyheder.

Ungdommens Røde Kors engagerer 20.000 børn og unge i Danmark og udlandet i socialt og humanitært arbejde. Om man er involveret i at lave en lektiecafe i et udsat boligområde eller uddanne unge Røde Kors-frivillige i det østlige Ukraine, er man med til at skabe en mere sammenhængende, mere fredelig og mere bæredygtig verden. Derfor er det naturligt for Ungdommens Røde Kors at arbejde med verdensmålene i alle vores aktiviteter. Vi har også særligt fokus på at formidle verdensmålene blandt danske unge; blandt andet gennem dedikerede frivillig-grupper, der arbejder med folkeligt engagement i verdensmålene.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 1: Afskaf Fattigdom

Læs mere

Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel

Læs mere

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Læs mere

Verdensmål 12: Ansvarligt Forbrug og Produktion

Del

Relaterede Nyheder