Verdens Skove

Vi skaber handlemuligheder for folk, der gerne vil redde verdens skove. Vi finder nye måder at give den levende skov værdi for mennesker gennem kampagner, forbrugeroplysning, uddannelse, samarbejde og konkret arbejde i regnskovene.

Jan Ole Haagensen, sekretariatschef i Verdens Skove

Verdens Skove samarbejder med Verdens Bedste Nyheder af flere grunde. Ligesom VBN arbejder Verdens Skove også for en mere bæredygtig fremtid. Ved at sikre regnskovenes bevarelse og de indfødtes rettigheder, kan det bidrage til et bedre klima og en bæredygtig udvikling globalt og lokalt.  Vi forsøger også at bekæmpe fattigdom, ulighed og klimaforandringer gennem vores udviklingsprojekter i Latinamerika. Derfor falder VBN’s vision i god tråd med det, som vi arbejder med hver eneste dag.

Verdens Skove og Verdensmålene

Verdens Skove bidrager til 13 af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Herunder er udvalgt Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene, Verdensmål 13: Klimaindsats, Verdensmål 15: Livet på land og Verdensmål 17: Partnerskaber for handling.

Verdensmål 5: Ligestilling mellem køn

Vi arbejder for at styrke alle piger og kvinders rettigheder samt inkludere kvinder i vores udviklingsarbejde i Latinamerika. Verdens Skove har siden 2009 støttet udviklingen af bæredygtig turisme i Rio San Juan i Nicaragua, der pt. er fokuseret specifikt i bufferzonen til regnskovsreservatet Indio Maiz. Omdrejningspunktet er landsbyen Bartola, der med succes har organiseret sig i et kooperativ omkring turisme. Her deltager kvinder på lige fod med mænd, og de har fået adgang til lokale jobs, når de deltager i rotationsordningen i forbindelse med besøgende turister, der skal have logi, mad, transport og rundvisning.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Dette mål står helt centralt i Verdens Skoves mål og virke, og vi bidrager til alle delmålene.
Det gør vi bl.a. ved at bidrage til delmål 13.1 om at ”Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande” og 13.3, der fokuserer på at ”forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer”. Vi er meget bevidste om at klimapåvirkningerne forstås forskelligt ud fra forskellige kosmovisioner lokalt, og der er væsentlige både køns- og aldersdimensioner, som er kritiske at forholde sig til for at opnå en styrket modstandskraft/robusthed. Derfor har vi målrettet arbejdet omkring adgang til relevant og troværdig information gennem dialog og udveksling af erfaringer, koblet med såvel lokal viden og med meteorologisk baseret viden.

Verdensmål 15: Livet på land

Vi bidrager til livet på land ved at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land og tab af biodiversitet. Et eksempel er vores arbejde i Bolivia, hvor oversvømmede skove langs floderne i det nordøstlige Bolivia, hvor Movima-folket bor, udgør unikke og meget artsrige økosystemer. Verdens Skove hjælper Movima-folket med at opbygge en stærk organisation: Indadtil med vægt på kommunikation, høj deltagelse i beslutningsprocesser og gennemsigtighed; udadtil med at styrke Movima-folkets aktive medvirken til udarbejdelse af udviklingsmål for provinsen og departementet.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

Verdens Skove har bidraget gennem et samarbejde med lokale fra Nicaragua, da orkanen Otto hærgede i efteråret 2016. Hurtig og koordineret handling var påkrævet for at restituere skoven så hurtigt som muligt. Verdens Skove havde allerede erfaringer fra en tilsvarende storm, Felix, der ramte det nordlige Nicaragua i 2007. I dag er der iværksat en historisk fælles grænsepatruljering mellem de oprindelige folk og bønder, der skal beskytte sunde træer mod at blive plyndret under dække af tilladelse til udtræk af de naturligt fældede træer, og samtidig sikre regenerering af skoven. De første kontrolposter er bygget og i funktion – andre er på vej, satellitovervågning af området fortsætter, et lokal permanent kommunikationsnetværk til miljøanmeldelser finansieres af Verdens Skoves regnskovskampagne. Skoven er allerede under regenerering og alle de nævnte organisationer har etableret et permanent samarbejde omkring skovbevarelse og skovbaseret udvikling og forskning i området.

Vi arbejder med følgende verdensmål

Læs mere

Verdensmål 5: Ligestilling mellem Kønnene

Læs mere

Verdensmål 13: Klimaindsats

Læs mere

Verdensmål 15: Livet på Land

Læs mere

Verdensmål 17: Partnerskaber for Handling

Del

Relaterede Nyheder