1

Foto: All rights reserved by Julia Ravenscroft

Færre mødre dør under fødsler

På 15 år er mødredødeligheden i Mozambique faldet med hele 40 procent.

Del artikel

Andre Kategorier

Regioner: Afrika

Temaer: Rettigheder, Sundhed

Den danske indsats efterlignes nu af andre donorlande, fordi Danida har haft succes med at involvere landets egen regering, lokalmyndigheder og befolkning, så sundhedssystemet kan fortsætte med at fungere effektivt, når donorerne en dag trækker sig ud. Efter borgerkrigen i 1992 lå Mozambiques sundhedssystem i ruiner. Mange sundhedsklinikker var ødelagt, og størstedelen af sundhedspersonalet – læger, sygeplejesker og jordemødre – var flygtet ud af landet. Resultatet var katastrofalt for folkesundheden. Blandt andet opstod der en voldsomt høj mødre- og børnedødelighed.

Nu, 20 år efter krigen, ser det meget lysere ud for den hårdtprøvede befolkning i det afrikanske land. Takket være blandt andet støtte fra Danmark er sundhedsklinikker og hospitaler blevet genrejst, og selv om Mozambique i 2011 stadig kun havde seks sundhedsklinikker og 67 sundhedspersoner pr. 100.000 indbyggere (hvilket er betydeligt under WHO’s anbefalede minimum), er der allerede opnået en markant bedring i befolkningens sundhedstilstand. Ikke mindst for kvinderne.

Kvinderne får hjælp

I 2011 døde 40 procent færre kvinder under graviditet og barsel end i 1997. Børnedødeligheden er faldet tilsvarende kraftigt. I dag foregår f.eks. 55 procent af alle fødsler i Mozambiques Tete-provins på sundhedsklinikker med hjælp fra kvalificeret personale, og 91 procent af de gravide kvinder kommer til fødselskontrol mindst én gang.

I Danmark dør én kvinde ud af 4500 under graviditet og fødsel. I Mozambique dør én ud af 43, altså over 100 gange flere. Så selv om Mozambique altså har gjort markante fremskridt, ligger der stadig et stort arbejde forude med yderligere at nedbringe mødredødeligheden og forbedre den generelle sundhed. For at sikre fortsat fremgang – og sikre at sundhedsvæsenet styrkes, når Danida og de andre donorer en dag forlader Mozambique – har Danmark valgt en helt særlig måde at yde sin udviklingsbistand på.

Danmark – den usynlige donor

Danmark er blevet kendt som ”den usynlige donor” i Mozambique, fordi Danida har været tidligt ude og meget konsekvente med at lade mozambiquerne selv ”sidde ved roret”, så udviklingsbistanden har fungeret som en hjælpende hånd til deres egen opbygning af deres eget sundhedssystem.

Helt præcist har Danida ydet bistanden som en støtte til Mozambiques sundhedsministerium og ladet mozambiquerne selv forvalte midlerne. Det kaldes sektorbudgetstøtte. Men samtidig har Danida arbejdet for at få udviklet sundhedssystemet samt sikret lige adgang til information og styrket fortalervirksomhed for bedre sundhed og derned også sikret befolkningen rettigheder til bedre sundhed.

Det har Danida blandt andet kunnet gøre ved at sikre, at pengene når ud til målgruppen, nemlig de mest sårbare i landområderne – særligt i den nordvestlige Tete-provins, som led hårdt under borgerkrigen. Den lokale befolkning får så også oplyst, hvor mange penge der er budgetteret til hvert sundhedscenter, så folk lokalt selv kan kontrollere, at pengene virkelig når frem og bliver brugt på den rigtige måde. Der bliver også lavet tilfredsundersøgelser og bliver brugt nye metoder til at komme i kontakt med befolkningen. For eksempel kan lokalbefolkningen få tilsendt sundhedsbeskeder i form af sms’er til molbiltelefoner, som er udbredte i Mozambique.

Endelig involveres det lokale sundhedspersonale i processen. Det forbedrer også kontrollen med, hvordan midlerne bruges, men samtidig giver det personalet en følelse af medejerskab til de lokale institutioner og hjælper med til, at sundhedsvæsenet hurtigt kan omstille sig i forbindelse med de hastige ændringer, Mozambique gennemgår i disse år.

Banebrydende dansk metode

Den danske måde at arbejde på i Mozambique bedømmes af mange andre donorlande som banebrydende. At forandre systemerne indefra opfattes i dag som den rigtige løsning. Selv den største donor i Mozambique, amerikanske USAID, som tidligere kun har givet sin udviklingsbistand som enkeltstående projekter, de selv styrer, har nu valgt at benytte den danske model.

”USAID er kommet til os og beder om at lave et partnerskab med Danida, fordi de har indset, at vi opnår bedre og bæredygtige resultater ved at gå gennem de nationale systemer og ikke udenom,” fortæller bistandsråd ved den danske ambassade i Mozambique Kirsten Havemann om den danske strategi i et af Afrikas fattigste lande.

Relaterede Nyheder