26. juni 2022

EU vil bryde glasloftet: Nu skal kvinderne have plads ved bestyrelsesbordet

Fra 2026 skal alle europæiske virksomheder med over 250 ansatte have mindst 40 procent kvinder i bestyrelsen.

Efter ti år landede EU i starten af juni en aftale om flere kvinder i bestyrelserne i de europæiske top-virksomheder. Foto: OSCE Parliamentary Assembly, Flickr

Efter ti år landede EU i starten af juni en aftale om flere kvinder i bestyrelserne i de europæiske top-virksomheder. Foto: OSCE Parliamentary Assembly, Flickr

Ti år efter forslaget for første gang blev luftet i EU-regi, har unionen endelig landet en aftale om mere ligestilling i de største europæiske virksomheder.

Tirsdag den 7. juni blev det besluttet, at der fra 2026 skal være 40 procent kvinder – eller mænd for den sags skyld – ved bestyrelsesbordet i europæiske virksomheder med over 250 ansatte. Helt konkret går aftalen ud på, at det underrepræsenterede køn skal have 40 procent af bestyrelsespladserne eller 33 procent af ledelsesposterne i en børsnoteret europæisk virksomhed. Virksomheder, der ikke overholder aftalen og ikke har en plan liggende for at nå målet, får en bødestraf – eller får i værste fald opløst deres bestyrelse.

“Det er på tide, at vi bryder glasloftet. Der er masser af kvinder, som er kvalificeret til topposterne: og dem burde de kunne få,” siger formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen.

Kvalifikationer og ikke køn

At opsætte måltal for, hvor mange kvinder der skal have plads ved bordet, har ofte ført til heftig debat. Her har et af kritikpunkterne været, at en virksomhed kan ende med at vælge en dårligere kandidat, hvis de er nødsaget til at fylde pladser ud på baggrund af køn og ikke en kandidats kompetencer.

Men ifølge Morten Emmerik Wøldike, som er sociolog og leder Institut for Menneskerettigheders arbejde med køn og LGBT+, er det ikke ensbetydende med, at mænd med bedre kompetencer bliver valgt fra.

“Med EU-direktivet vil man i et tilfælde, hvor en virksomhed har to lige dygtige kandidater, få lov til at prioritere en kvindelig kandidat, hvilket vil betyde, at der både rekrutteres de bedst kvalificerede kandidater og sikres en mere ligelig kønsfordeling på topposterne,” siger han.

EU’s nye aftale betyder til gengæld, at virksomhederne bliver forpligtet på at gøre en indsats, som er målrettet efter at ansætte flere kvinder.

“Det kan for eksempel være at sikre en mere åben rekrutteringsproces, så man sørger for at nå ud til en bredere kreds af kandidater og gøre op med ubevidste bias i rekrutteringen,” fortæller Morten Emmerik Wøldike.

Hvert tredje bestyrelsesmedlem er kvinde

EU’s aftale kommer på plads i en tid, hvor kvinderne i gennemsnit har 30,6 procent af bestyrelsesposterne i europæiske virksomheder med over 250 ansatte. Det er en stor stigning fra 2003, hvor andelen var 8,2 procent. Men til trods for fremgangen er der i dag stadig markante forskelle på, hvor mange bestyrelsespladser kvinderne har i de forskellige lande.

Ifølge European Institute for Gender Equality ligger vi i Danmark lidt over det europæiske gennemsnit med 34,9 procent kvinder i de største danske virksomheder, mens Frankrig er det land med flest kvinder på posterne – 45,3 procent. I den anden ende af skalaen ligger Cypern med 8,5 procent besatte kvindeposter i de magtfulde positioner.

Aftalen skal dermed sikre, at EU’s medlemslande fra 2026 kan præsentere tal, som lever op til de nye standarder for ligestilling i europæiske topvirksomheder.

Tallene skal de kunne præsentere årligt til myndighederne i det respektive land, hvor de også, hvis de ikke har opnået kravene, skal kunne forklare, hvorfor de har fejlet. På den måde vil EU sikre, at alle medlemslande overholder kravene i den nye aftale.

“Det går for langsomt”

Men selvom der nu bliver taget hånd om kvinderne i de største europæiske virksomheder, er der stadig et stykke vej til en bedre kønsbalance i de små og mellemstore virksomheder.

For eksempel har de største 2.200 virksomheder i Danmark i gennemsnit 18,6 procent kvinder i bestyrelsesposterne, viser en rapport fra Institut for Menneskerettigheder.

“Udviklingen mod større kønsbalance på topposterne i bestyrelser og virksomheder går meget langsomt i Danmark, men regeringen har taget initiativ til en række forbedringer, og forhåbentlig kan EU-direktivet skubbe udviklingen i en yderligere positiv retning,” siger Morten Emmerik Wøldike.

40 procent

kvinder skal være til at finde i bestyrelserne i store europæiske virksomheder fra 2026.

Det er på tide, at vi bryder glasloftet. Der er masser af kvinder, som er kvalificeret til topposterne: og dem burde de kunne få.

Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen

Overblik: Gender Statistics Database 2021

Fordelingen af kvinder og mænd i bestyrelserne i store europæiske virksomheder.
Se overblikket