Morgenevent 2014

Om Verdens Bedste Nyheder

Manifest

  1. Verdens Bedste Nyheder ønsker at møde læseren med konstruktive og uventede udviklingshistorier. Vi tror på et tæt samarbejde mellem civilsamfundet, den private sektor, stater og internationale institutioner. Kun sammen kan vi skabe en bæredygtig fremtid for mennesker og for planeten.
  2. De traditionelle mediers nuværende fokus giver et indtryk af verden som håbløst voldelig og korrupt. Vi er bekymrede for, hvad det gør ved vores verdensbillede. Vi mener, at folk fortjener et mere nuanceret billede af den verden, vi lever i, med et balanceret syn på både det positive og det negative.
  3. Vores mission er at give en stemme til de historier om udvikling, fremgang og håb, som de traditionelle medier ikke giver plads til.
  4. Vi ønsker at skabe en ny fortælling, hvor fokus er på, hvad vi har til fælles – ikke vores forskelle. Vi fokuserer på løsninger i stedet for konflikter, på muligheder og håb i stedet for problemer og svagheder.
  5. Vores historier lever op til kriterierne om konstruktiv journalistik. Vi stræber efter at leve op til den højeste journalistiske standard og vores historier er baseret på statistik, fakta og pålidelige kilder.
  6. Vores brand og visuelle udtryk skal afspejle mulighederne ved udvikling og internationalt samarbejde. Vi vælger bevidst et minimalistisk og moderne design og udvælger omhyggeligt billeder, som kan nuancere billedet af udviklingslande.

Logoer

2016_DK_logo_SIMPLE_rgb

Download vores logo i forskellige formater

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. Vi formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.

Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Vi ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.

Konstruktiv journalistik på mange platforme

Vi bruger konstruktiv journalistik til at skrive nyheder, analyser og historier fra udviklingslandene. Det betyder, at vi fokuserer på fremskridt, potentialer og løsninger, men også at vi belyser udfordringer og problemer.

Vi bringer løbende nyheder på her på siden, Facebook, Twitter og Instagram. Vi skriver også internationale analyser til Jyllands-Posten hver måned, og hver fredag kan du læse en af vores artikler i gratisavisen BT Metro, der har været en fast mediepartner siden starten af 2010 (dengang under navnet Metroxpress). Vi leverer også hver uge tre ultrakorte nyheder, der kører hvert 20. minut på skærmene i de københavnske S-tog året rundt.

I 2015 indgik Verdens Bedste Nyheder partnerskab med EU-kommissionen (DEVCO) om at formidle nyheder om fremskridt, udvikling og Verdensmålene til alle europæere. Verdens Bedste Nyheder blev derfor også udgivet i hele EU på alle medlemsstaters sprog. I 2018 blev Verdens Bedste Nyheder uddelt og udgivet som avis i Norge, Holland og Slovenien.
Verdens Bedste Nyheder har som koncept også spredt sig til andre europæiske lande. Vi har i dag en søsterorganisation i Norge.

Avisen


Verdens Bedste Nyheders avis udkommer en gang om året til morgeneventen. Se aviser fra alle år, samt specialudgivelser.

Verdens Bedste Morgen

Udover vores journalistiske virke står Verdens Bedste Nyheder også bag en række af kampagnetiltag, workshops og events i løbet af året. Ofte sammen med vores stærke partnere, for eksempel Roskilde Festival.
Én gang om året afholder vi den landsdækkende event Verdens Bedste Morgen, hvor flere tusinde frivillige deler et fysisk eksemplar af Verdens Bedste Nyheder ud til danskerne. Verdens Bedste Morgen har gennem årerne været en populær begivenhed hos både politikere fra hele det politiske spektrum, internationale ambassadører i Danmark og ildsjæle fra organisationer og virksomheder. Verdens Bedste Morgen finder altid sted fredag i uge 36.

Hvem står bag?

Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.

I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Vi er en non-profit organisation, og vores midler kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag.

Særligt tak til

Igennem årene har en lang række partnere og tidligere medarbejdere hjulpet Verdens Bedste Nyheder til at nå der, hvor vi er i dag. Stor tak til dem alle.


Gode links videre...

UNDP.dk
FNs organisation for udvikling har kontor i Danmark

Globaltfokus.dk
Globalt Fokus er sammenslutningen af danske udviklings NGOer

Danida.dk
Danidas side om Verdensmålene

Gapminder.org
Data omkring befolkningstilvækst, sygdomsudvikling og meget mere, formidlet grafisk flot og interessant

EMU.dk
Idéer til undervisningen

ONE.org
Advocacy- og kampagneorganisation, som arbejder for bekæmpelse af verdens fattigdom

GlobalGoals.org
FN’s officielle side for Verdensmålene

Verdenstimen.dk
Det bedste undervisnings­materiale om verden og Verdensmålene

SDGindex.org
Status på Verdensmålene fra hele verden (på engelsk)

FNs officielle statusrapport for 2015 Målene (pdf)
Juli 2015

Globalnyt.dk
Aktuelt stof om udviklingslande og om dansk og global bistand

Gatesfoundation.org
Bill og Melinda Gates fond