Projekter

Verdens Bedste Nyheder tager initiativ til projekter året rundt - og altid i samarbejde med medier, organisationer og virksomheder. Nogle er en engangsfornøjelse, mens andre er tilbagevendende. Projekterne har forskellige målgrupper, men taler altid om løsninger, bæredygtig udvikling, konstruktiv journalistik og verdensmål.

Morgenevent

Hvert år en morgen i september siger Verdens Bedste Nyheder godmorgen til hele Danmark med en avis, der beretter om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer. Med avisuddelingen fejrer vi Verdensmålene – og at det mange steder i verden går bedre, end vi tror.

Læs mere.

Verdenstimen


Verdenstimen og den globale kampagne The World’s Largest Lesson har en plan: Alle mennesker skal kende de 17 Verdensmål. Også danske skolebørn og unge.
Verdens Bedste Nyheder har taget initiativ til Verdenstimen, der hvert år i september udbreder kendskabet til Verdensmålene på skoler og ungdomsuddannelser i Danmark i samarbejde med en række danske NGO’er.

Læs mere her og på
verdenstimen.dk.

Roskilde Festival


Vi har flere år lavet projekter på Roskilde Festival. Både i 2015 og 2016 har vi gjort Verdensmålene håndgribelige og hverdagsnære med workshoppene EqualityEquals og LittleBigThings, og i 2017 satte vi særligt fokus på Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene i Verdens Bedste Quiz.

Læs mere.

Folkemøde


Verdens Bedste Nyheder har været med på Folkemødet fire gange. Her deltager vi i debatter og er med til at afholde arrangementer om verdensmål, konstruktiv journalistik og udvikling.

Læs mere.