EqaulityEquals på Roskilde Festival 2016 foto: Malte Kristiansen

Roskilde Festival

Verdens Bedste Nyheder har i mange år haft Roskilde Festival som partner – og siden 2015 har vi arbejdet særligt tæt som holdningspartner.

Roskilde Festival

Roskilde Festival er den største nordeuropæiske kultur- og musikfestival og har eksisteret siden 1971.

Roskilde Festival er en non-profitorganisation. Læs mere om festivalen her.

Roskilde Festival har været partner med Verdens Bedste Nyheder fra begyndelsen og siden 2015 har vi arbejdet særligt tæt som holdningspartnere. Fra 2016-2018 er holdningstemaet EQUALITY og sammen med andre udvalgte organisationer skaber vi inspiration og opmærksomhed omkring temaet før, under og efter festivalen. Verdens Bedste Nyheder har i den forbindelse lavet en række aktiviteter både på Roskilde Festival og udenfor festivalen med fokus på sammenspillet mellem lighedstematikken og de 17 Verdensmål.

We believe music and art can change the world. Changing a community is something we can only do together. We believe a festival can promote a movement of young people who want more than just themselves and their closest friends.

Roskilde Festival om Equality-programmet

2015: Little Big Things

Med #LittleBigThings  ønskede vi at oversætte Verdensmålene til personligt engagement og hverdagsnære handlinger.

Forandringer starter med os selv og med de små ting, som bliver store, når mange begynder at udleve dem. Derfor var opgaven at forpligte sig til et mål og forsegle sit løfte med et stempel.

Hvilket mål vælger du – og hvad vil du gøre for at bidrage til det?

Læs her, hvad gæsterne på Roskilde Festival kom frem til.

2016: Equality Equals

Equality Equals zoomede ind på Verdensmål 10: Mindre ulighed. Her viste vi gennem et dialogspil, hvordan at netop dette mål er centralt for at nå de øvrige 16 – og at der allerede er gode nyheder at hente på området.

Hvad betyder lighed på globalt plan? Hvad betyder lighed for dig? Hvad kan du gøre i din hverdag for at bidrag til mål 10?

2017: Verdens Bedste Quiz

Baseret på nyheder fra hele verden om ligestilling, lavede vi i 2017 en interaktiv quiz med fokus på mål 5: Ligestilling mellem kønnene.

Vi ville finde ud af, om diskrimination er noget festivalgængerne oplever i deres hverdag, og om diskrimination er noget, vi overhovedet lægger mærke til? Og så tog vi selvfølgelig pulsen på ligestilling mellem kønnene på verdensplan.

2018: Verdensmålsbingo

Igennem Verdensmålsbingo ude på festivalspladsen formidlede vi Verdensmålene som en del af festivalens holdningsprogram ‘Equality’. Særligt blev der sat fokus på økonomisk lighed og ulighed på tværs af målene og hvordan festivaldeltagerne oplevede det i deres egen hverdag.

Som afslutning på 3 dages bingo samledes deltagerne til endnu en omgang ‘Verdens Bedste Quiz’, hvor Sara Bro igen i år styrede os igennem ‘Never have I ever’-runden og ‘Det går bedre end vi tror’-runden.