Ungdomspartilederrunden 2019 på Folkemødets hovedscene var arrangeret af Verdens Bedste Nyheder og DUF. Foto: Lauge Eilsøe-Madsen

Verdens Bedste Nyheder på Folkemødet 2019

Verdens Bedste Nyheder var medarrangører til en lang række alsidige events. Herunder kan du se en beskrivelse af programmet.

Program fra Folkemødet - torsdag d. 13. juni

Mød Verdensmålsportalen verdensmål.org

Fortløbende gennem Folkemødet

Præsentation og mulighed for at udforske Danmarks officielle side for Verdensmålene.

Kirken og Verdensmålene

Torsdag d. 13. juli

Hvad har kirke og verdensmål at gøre med hinanden? Kan kirken bidrage til at nå i mål inden 2030?

Verdensmålene er den fælles overskrift for Folkemødet 2019. Men hvad har kirke og Verdensmålene at gøre med hinanden? Er det kirkens opgave at løfte verdensmålene og være med til at sikre, at vi kommer i mål inden 2030? Hvad er det overhovedet for en kirke, vi taler om? Er det den lokale sognekirke eller det globale fællesskab af kristne? Er der sådan et fællesskab, der kan løfte opgaven? Har kirken og de kirkelige organisationer en særlig rolle at spille i forhold til verdensmålene? Det er nogle af de spørgsmål, vi rejser, når kirkelige og politiske repræsentanter mødes til en samtale om kirken og verdensmålene.

En stærk, samlet grøn bevægelse i Danmark

Torsdag d. 13. juni

Det Fælles Bedste inviterer til workshoppen ”En stærk, samlet grøn bevægelse i Danmark” Det foregår på Folkemødet, Bornholm, torsdag den 13. juni kl. 15-17. Det haster voldsomt med at skabe en bæredygtig fremtid. Og det kræver en radikal og massiv omstilling af alt. Derfor har vi skabt Det Fælles Bedste, et netværk af 80 grønne foreninger i Danmark. Vi arbejder for omstilling til bæredygtighed på alle planer – fra klima til biodiversitet, fra social retfærdighed og lighed til bæredygtige skoler og et grønt erhvervsliv. Det er bare langt fra nok. Dels må samarbejdet mellem de grønne foreninger blive langt stærkere, hvis vi skal lykkes. Dels må vi skabe samarbejde med alle virksomheder og offentlige kræfter som kan se nødvendigheden af den grønne omstilling. Vi må simpelthen skabe ”En stærk, samlet grøn bevægelse” i Danmark. Dét handler workshoppen om: Hvordan gør vi det? Hvordan får det bred folkelig opbakning? Målet er en bæredygtig fremtid – ja, overhovedet en fremtid.

Krig og fred - hvor går grænsen?

Torsdag d. 13. juni

Antallet af krige er faldende. Men betyder det, at mere fred eller er truslerne blot forandrede?

Verdensmål 16 handler om fred, retfærdighed og stærke Institutioner. Fred i verden er et mål vi alle kan tilslutte os, men er det også opnåeligt? Faktisk dør langt færre i dag i krige og som følge af terror og udviklingen fortsætter med at falde. Men hvorfor taler vi så om krig og terror? Og hvilke trusler skal vi være mest opmærksomme på i fremtiden? Få større indsigt i verden lige nu, hvor vi diskuterer trusselsbilledet både i og uden for Danmark og søger at finde muligheder for mere fred og større forståelse på tværs af kulturer og grænser. Panellet: Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder Peter Viggo Jakobsen, Professor, Forsvarsakademiet Katarina Ammitzbøll, Rådsmedlem, RIKO Imad Malik, Talsmand, Muslimer for fred Derudover er der en åben plads til ”Folkets Stemme”, som er til dig der brænder efter at deltage i debatten, men ikke har plads i panellet. Duk op og meld dig, når debatten går i gang, så er det måske dig der får den sidste plads i panellet.

Ungdomspartilederrunden til Ungdommens Aften på Hovedscenen

Torsdag d. 13. juni

Folkemødet inviterer til Ungdommens Aften på Hovedscenen, hvor du kan synge om Verdensmålene med Højskolerne, Efterskolerne, Friskolerne, overvære partilederdebat med otte Ungdomspartiledere arrangeret i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder og DUF og slutte aften på Hovedscenen af med FOOL.

Program fra Folkemødet - fredag d. 14. juni

Dansk baseline for Verdensmålene: Hvordan måler vi fremdrift

Fredag d. 14. juni

Workshop: Bidrag til udvikling af danske indikatorer for Verdensmålene som input til dansk baseline

Hvad betyder bæredygtig udvikling i dansk kontekst? Hvad skal vi måle på i Danmark for at sikre fremdrift i implementeringen af Verdensmålene? Det kan du komme med dine bud på i denne workshop, hvor 2030-Panelet og Danmarks Statistik inviterer alle interesserede til at bidrage til udviklingen af danske indikatorer for Verdensmålene. Workshoppen er ikke (kun) for statistik-nørder, men for alle, der vil bidrage til, at Danmarks arbejde med verdensmålene bliver så relevant og ambitiøst som muligt. ”What gets measured gets done”, og derfor er det afgørende for fremdriften i implementeringen af verdensmålene i Danmark, at vi måler på det, der er mest relevant i en dansk kontekst. Det vil give et stærkere udgangspunkt for at træffe beslutning om hvilke indsatser, der skal til i kommuner og nationalt, for at nå Verdensmålene. Det er baggrunden for, at 2030-panelet har taget initiativ til at udvikle en dansk baseline for verdensmålene i samarbejde med Danmarks Statistik.

Har medierne et ansvar i debatten om menneskerettighederne?

Fredag d. 14. juni

Chefredaktører og medieeksperter diskuterer deres ansvar i debatten om menneskerettighederne.

Menneskerettighederne har de seneste år skabt politisk debat, som har trukket kontroversielle overskrifter i Danmark. Vi oplever en udvikling i debatten politisk såvel som i medierne, der handler mere og mere om, hvordan Danmark kan beskytte sig mod menneskerettighedernes indgriben i de nationale politiske processer. Men hvorfor har debatten i medierne taget denne drejning? Og har medierne et ansvar for hvordan menneskerettighederne debatteres og præsenteres? Kom og vær med, når Verdens Bedste Nyheder og Institut for Menneskerettigheder sætter chefredaktører og medieeksperter i stævne for at svare på, hvad denne udvikling har af betydning for menneskerettighederne og for danskernes opfattelse af menneskerettighederne.

Verdensmåls-Bezzerwizzer

Fredag d. 14. juni

Hvor meget ved du om Verdensmålene? Vær med i VerdensmålsBezzerwizzer og få svaret

De 17 Verdensmål er temaet for dette års Folkemøde. Men hvad handler de egentlig om? Hvor langt er vi med implementeringen i Danmark og ude i verden? Og hvor meget ved du selv om Verdensmålene? Vær med i den store VerdensmålsBezzerwizzer og se, om du er klogere end dine venner.

Den store verdensmålsquiz: Er du klogere end direktøren?

Fredag d. 14. juni

Kom og quiz med, når direktører fra dansk erhvervsliv går på opdagelse i verdensmålene

De danske virksomheder har for alvor taget ejerskab på den globale dagsorden for bæredygtig udvikling og skabt markante resultater på kort tid. Men hvor meget ved direktørerne egentlig om verdensmålene og den danske indsats? Og har de overhovedet styr på deres eget bidrag? Få svarene, når Dansk Industri og Verdens Bedste Nyheder inviterer fire af landets fremmeste erhvervsbosser til at dyste med og mod publikum i en quiz om verdensmålene. Er du klogere end panelet, har du desuden mulighed for at forlade Klostergården med en præmie i hånden. Moderator: Anders Lund Madsen

Program fra Folkemødet - lørdag d. 15. juni

Hvordan kan Folketinget engagere borgere i verdensmålene?

Lørdag d. 15. juni

Vær med, når vi i Folketingets telt drøfter, hvordan vi sikrer momentum og når i mål i 2030.

FN’s verdensmål er for alle, og alle kan gøre en forskel, for at de 17 mål bliver omsat til handling. Hvilke instrumenter skal Folketinget bruge for at understøtte den positive udvikling, og hvordan sikres momentum, så vi når i mål i 2030?

Huxi Bach & byerne: Vand i kælderen og vanvittige huspriser

Lørdag d. 15. juni

Huxi Bach søger konkrete forslag til, hvordan vi alle kan bidrage til mere bæredygtige byer i DK.

Huxi får besøg af meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard, formand for forbrugerrådet TÆNK, Anja Philip, direktør for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, samt tidligere miljøminister (S) Kirsten Brosbøl. De udforsker, hvad du og jeg kan forvente os af FNs Verdensmål 11 ’Bæredygtige Byer og Lokalsamfund’ og udfordrer idéen om, at danske byer er bæredygtige. Kom med til en debat, hvor der er strafpoint for at hælde vand ud af ørene og bonus for konkrete forslag til, hvordan vi hver især kan bidrage til bæredygtige og inkluderende byer i DK. For mens vi bryster os af at sidde forrest i den bæredygtige bus, er stormflodsvarsler blevet en fast del af vores vejrudsigt, og i byerne er huspriserne og CO2-udledningerne på himmelflugt. Med FNs verdensmål har Danmark forpligtet sig til at sikre bæredygtige byer og lokalsamfund og det betyder, at udviklingen skal vendes.

Global Goals World Cup

Lørdag d. 15. juni

Den verdensomspændende fodboldturnering Global Goals World Cup indtager Folkemødet!

“Global Goals World Cup er blevet et globalt fænomen, hvor fodbold og verdensmål mødes i en festlig blanding af høje ambitioner, hårdt arbejde og godt humør. Turneringen på Folkemødet er et samarbejde mellem Nyt Europa, Global Goals World Cup, Verdens Bedste Nyheder og Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark – og det er naturligvis verdensmålene, der er i fokus. Hvordan det? Der spilles tre kampe mellem seks forskellige sektorer, der kæmper om hvilken sektor der er mest relevant i forhold til at nå et specifikt verdensmål: 1. Første kamp: Institutioner vs. Journalister om Mål 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner); 2. Anden kamp: Virksomheder vs. Civilsamfund om Mål 5 (ligestilling mellem kønnene); 3. Tredje kamp: Politikere vs. Ungdomsorganisationer om Mål 13 (klimaindsats)

Unge som katalysator for bæredygtig forretning

Lørdag d. 15. juni

Hvilke krav stiller unge som fremtidens forbrugere og beslutningstagere?

Hvilke krav stiller unge som fremtidens forbrugere og beslutningstagere? Og hvordan kommer unge til at præge udviklingen af nye, bæredygtige løsninger i fremtiden? En gruppe paneldeltagere samles til en debat, hvor publikum løbende involveres.

Folkemøder – en nordisk eksport

Lørdag d. 15. juni

Folkemødet inspirer verden over. Vi hører fra lande, som har taget idéen til sig (på engelsk)

Er Folkemødet den mest geniale, demokratiske opfindelse, siden Platon skrev ’Staten’? Kom og hør en række lande fra nær og fjern fortælle, hvorfor de har valgt at tage Folkemødet til sig – og hvad det har bidraget med. Vi tager dig med på en rejse til både Holland, Kenya og Nepal for at besøge Folkemødets aflæggere.

Interview om konstruktiv journalist

Lørdag d. 15. juni

Redaktør for Verdens Bedste Nyheder, Sophie Rytter, bliver interviewet til Radio Folkemødet om konstruktiv journalistik.

Overrækkelse af Verdensmålsprisen

Lørdag d. 15. juni

2030-panelet overrækker for første gang Verdensmålsprisen i 2019. Prisen går til en ildsjæl, som har gjort et særligt arbejde for Verdensmålene. Der bliver givet en pris i tre kategorier: Inkluderingsprisen, Forandringsprisen og Ildsjælsprisen. Alle har kunnet nominere folk til de tre kategorier.

Generationskampen om verdensmålene

Lørdag d. 15. juni

Kom til SDG-ølkassetaler, når de unge tager ordet og deler deres bæredygtige visioner

Vi står over for en fælles kamp på tværs af generationer: Den bæredygtige omstilling af vores samfund. Kun ved at gøre det sammen kan vi skabe en bæredygtig udvikling frem mod 2030. Sustainable Change Makers byder på speed talks og quiz, når vi sammen skal udkæmpe generationskampen om verdensmålene i bedste verdensmål 17-stil ‘partnerskaber for handling’. Formatet er to-delt: 1) De unges ølkassetaler. Den bæredygtige fremtid handler i høj grad om de unge. Hvad har du på hjertet? Giv dit opråb for verdensmålene og del din vision for en bæredygtig verden med udgangspunkt i et verdensmål. 2) Quiz om verdensmålene. Publikum opdeles i to hold med unge og erfarne ligeligt fordelt. Sammen skal de besvare tip en 17 om verdensmålene. Hvem stiller det stærkeste hold? Arrangementet afsluttes med fri partnerskabsdannelse på tværs af generationer!