Advisory Board – Friske øjne på udviklingsdebatten

Verdens Bedste Nyheder har samlet et panel af skarpe meningsdannere fra vidt forskellige sektorer og politiske ståsteder, som stort set kun kan blive enige om en ting: Vi er alle bedre tjent med en verden uden fattigdom!

Med Verdens Vigtigste År er ambitionen at nå endnu bredere ud med budskabet om, global udvikling er vigtig. Og vi ser på, hvilken rolle Danmark kan spille her.

Hen over året udfordrer advisory boardet os og diskuterer den måde, vi kommunikerer udvikling på. Panelet vil også selv være med til at sætte udvikling på dagsordenen i de sammenhænge, som de indgår i.

Målet er, at vi i fællesskab bliver skarpere på, hvordan vi løfter udviklingsdebattens væsentlighed for befolkningen – for folk, som måske er ligeglade eller slet ikke kan se formålet med at investere i udvikling. For hvordan kommunikerer man global udvikling til skeptiske borgere?

Lykke Friis

Lykke FriisProrektor for Københavns Universitet

“Som universitetsperson mener jeg, at forskning og uddannelse spiller en afgørende rolle, hvis vi skal have sparket gang i de nye Verdensmål. Den forskning og viden, som udgår fra universiteterne er simpelthen en forudsætning, hvis vi skal have løst de mange globale udfordringer inden 2030.

Det kommer til at kræve en global kraftpræstation uden lige, men Danmark har stærke kompetencer indenfor fx grøn energi, ressourceeffektivitet, uddannelse og konfliktforebyggelse. Derfor kan Danmark spille en vigtig rolle i arbejdet med de 17 nye Verdensmål – og så er det værd at huske på, at de nye Verdensmål ikke kun omfatter u-landene denne gang, men os alle sammen.

Stine Bosse

stinebosse-200x200Formand for Europabevægelsen og bestyrelseskvinde

Danmark har altid involveret sig i den verden, vi er en del af. Vi har historisk påtaget os betydeligt ansvar og haft ditto indflydelse. Begge dele har langt oversteget vor relative størrelse. Det skal vi selvfølgelig blive ved med. Vi er helt og aldeles forbundet med verden gennem handel. FN’s nye Verdensmål retter sig mod os alle og vil i den grad betyde, at vi kan og skal tage del.

Vi har meget at byde på, og vores involvering i andre både nært, her tænker jeg på Europas grænser mod syd, fjernt vil gavne dem der bor der, men også os selv. Se blot på migrationen fra Afrika, som den spiller sig ude netop nu. Som udenrigsminister Kristian Jensen udtaler: “Danmark skal blive større i en mindre verden”. Det kræver noget af os.” 

Lone Schøtt Kunøe

Lone Kunøe-200x200
CEO i Consolidated Holdings A/S

“Jeg blev opfordret til at være med, fordi mit udgangspunkt er udvikling og vækst frem for hjælp og bistand. Det er vigtigt for mig, at diskussionen i medierne i højere grad fokuserer på, hvilke ressourcer mange af de fattige lande har end på en præmis om, at vi har pligt til at hjælpe. Vi skal have ligeværdigheden ind i diskussionen og være ydmyge i forhold til, hvad vi som udenforstående rent faktisk kan gøre. Hvis vi kan bidrage til at få skabt bedre rammebetingelser, så forbedres de fattiges landes muligheder for at udfolde deres potentialer.

Vi skal formidle viden om, at stadig færre mennesker er ramt af fattigdom og at det er realistisk at udrydde fattigdom. Det tror jeg, vil overraske rigtig mange mennesker.”

Camilla Brückner

CamillaBrückner
Director, UNDP Nordic Office

”Verden udvikler sig med enorm hast i disse år, og der er masser af udviklingssuccesser at fejre. Men verden rummer også store komplekse udfordringer, som vi skal løse – sammen. I vores globale verden forvandler de nationale problemer sig ofte til regionale og globale problemstillinger. Lokale udviklingsproblemer er globale og vi kan kun løse dem i fællesskab. Al innovationskraft, teknologisk know how, penge og gå på mod skal mobiliseres. Det hele! Og her skal danskerne selvfølgelig også være med. At drive verdens udvikling fremad er simpelthen en kæmpe mulighed. Det er ikke kun den enkelte som kan vinde ved at engagere sig i den globale udviklingsdagsorden, det er også erhvervslivet, skoler, pensionskasser og internationale investorer. ”

Peter Arnold Busck

Peter A Busck-200x200Adm.dir. og bestyrelsesformand

“Uden udvikling går alt i stå. Jeg tror på, at vi kan skabe noget bedre, end det udgangspunkt, vi har nu. Min erfaring siger mig, at der skal noget fremdrift til, for at ting udvikler sig positivt. Derfor skal danskere være mere oplyste om, at fornuftigt anvendt udviklingshjælp rent faktisk gør en forskel.

Virksomhederne skal vide, at de kan gøre gode investeringer i udviklingslandene – og på den måde kan vi gøre en forskel. Det er lysten til at gøre en forskel, der driver mig.”

Hella Joof

Hella Joof200Filminstruktør, skuespiller, Fairtrade og SOS Børnebyerne ambassadør

”Udviklingsarbejde skal ikke være endnu et samvittighedsprojekt, som jo tit mest handler om at føle sig som et bedre menneske.

Det er vigtigt, at vi ikke bare ’kaster’ penge efter problemerne, men at vi arbejder langsigtet på, at folk i verdens udviklingslande kan skabe et bedre liv”. 

Hella Joof har bl.a. doneret sin tid og sit engagement til at lave en video om Verdenstimen i uge 40.

Henrik Rasmussen

Henrik Rasmussen-200x200
CEO – Roskilde Festival

“Det er egentlig ganske enkelt: Uanset hvilke fysiske grænser, der i løbet af tiderne er blevet trukket mellem nationer, og uanset hvilke grupperinger, vi hver især føler tilknytning til, er vi del af en større helhed. Vi er en del af verden. Så selvfølgelig skal Danmark involvere sig i verdens udvikling.

Vi skal involvere os for at sikre menneskers livsvilkår og –betingelser i fremtiden; for vores egne og andres børn og børnebørn verden over.”