Vær med i verdenstimen

Find undervisningsmaterialer

Undervisningsforløb: Verdensmål og krybskytteri i Kenya

Global goalsUndervisningsforløbet er et flerfagligt forløb i geografi, biologi, matematik, engelsk, dansk og drama som valgfag i 7.-9. klasse. Læs mere her.

Mogens Lykketoft har et vigtigt budskab

Se alle verdensmålene

Verdensmaal_Ikon18_dk_225

Verden har fået 17 nye verdensmål. Det er den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Verdensmålene kan gøre os til den generation, som afskaffede fattigdom, og som én gang for alle gjorde op med klimaforandringerne.

Verdenstimen og The World’s Largest Lesson, en verdensomspændende kampagne, har en plan!

Målet er, at 7 milliarder mennesker får kendskab til de 17 verdensmål på 7 dage. Også danske skolebørn.

Børnene skal lære målene at kende, fordi det er de nye generationer, der i fremtiden må holde verdens ledere ansvarlige for det, de nu har lovet: At vi skal afskaffe ekstrem fattigdom helt inden 2030. Det gør vi blandt andet ved at få alle børn i skole, bekæmpe ulighed, sikre sundhed, og ikke mindst bremse klimaforandringerne. Det skal ske gennem bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling.

Kort sagt er det en kæmpe opgave. Men vi tror på, at det kan lade sig gøre. Vi har nemlig allerede formået at halvere andelen af ekstremt fattige mennesker i verden siden 1990. Nu skal den sidste halvdel med.

Verdens Bedste Nyheder har taget initiativ til kampagnen “Verdenstimen”, der i uge 40 udbreder kendskabet til Verdensmålene i Danmark i samarbejde med bl.a. Ibis og Red Barnet. Planen er, at alle danske skoleklasser skal bruge mindst én lektion på at lære om målene.

Ibis har udviklet undervisningsmaterialer, der kan bruges på alle klassetrin. Læs mere på www.verdenstime.dk.