1

2

3

4

5

6

7

8

Který kontinent právě prožívá největší snížení dětské úmrtnosti, jaké se kdy na světě odehrálo?

Kolik lidí na světě bylo od roku 2000 zachráněno před malárií?

Ve kterém z těchto tří regionů je na univerzitách zapsáno vice žen než mužů?

O kolik chudých lidí méně je nyní na světě ve srovnání s rokem 1990?

Ve které zemi začaly chodit všechny děti do školy

Ve které zemi žije nejvíce lidí (v poměru k počtu obyvatel), kteří používají bankovnictví v mobilním telefonu?

Kolik lidí získalo od roku 1990 přístup k pitné vodě?

Které zemi se nejúspěšněji podařilo zároveň zvýšit ekonomický růst, bojovat proti chudobě a posílit rovnost?

Jsou pro Vás dobré zprávy ze světa težko uvěřitelné?

Zkuste si kvíz a zjistěte, jestli znáte fakta

Začít

Afrika

Foto: Global Envision / CC BY 

Asie

Foto: Meghla Akashe / CC BY 

Jižní Amerika

Foto: ZiLiv / CC BY  

1

3.3 million

Foto: US Army Africa / CC BY 

2.4 million

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1.7 million

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1

Subsaharská Afrika

Foto: Angela Sevin / CC BY 

Jižní Asie

Foto: Asian Development Bank / CC BY 

Latinská Amerika

Foto: Erik Törner / CC BY 

3

100 milionů

Foto: Stefan Gara / CC BY 

500 milionů

Foto: Volunteer Abroad / CC BY 

700 milionů

Foto: Stig Nygaard / CC BY 

3

Rwanda

Foto: Adam Cohn / CC BY 

Bangladéš

Foto: The Advocacy Project / CC BY 

Gutemala

Foto: Erik Törner / CC BY 

1

Portugalsko

Foto: Nuno Dantes / CC BY 

Keňa

Foto: Ricardo Cabrera Letelier / CC BY 

Mexiko

Foto: Tricia Wang / CC BY 

2

0,7 milionu

Foto: Gates Foundation / CC BY 

1,4 milionu

Foto: Kate Holt, Africa Practice / CC BY 

2,3 milionu

Foto: World Bank / CC BY 

3

Rusko

Foto: Rajesh Pamnani / CC BY 

Brazílie

Foto: Andreas Nilsson / CC BY 

Čína

Foto: See Ming Lee / CC BY 

2

1

2

3

4

5

6

7

8

Máte: /

Jsme na správné cestě a nyní víte proč

Podívejte se na správné odpovědi

Který kontinent právě prožívá největší snížení dětské úmrtnosti, jaké se kdy na světě odehrálo? V současnosti zažívá Afrika největší pokles dětské úmrtnosti, který byl kdy v historii všech zemí zaznamenán. Od roku 1990 byla dětská úmrtnost snížena na polovinu a nyní zemře o 17 000 dětí méně.

Kolik lidí na světě bylo od roku 2000 zachráněno před malárií? OSN odhaduje, že od roku 2000 bylo 3,3 milionu osob zachráněno před malárií a 90% z nich jsou děti do pěti let v subsaharské Africe. Opatření, jako je distribuce moskytiér a postřiků, se úkázala jako účinná.

Ve kterém z těchto tří regionů je na univerzitách zapsáno vice žen než mužů? Latinská Amerika. Od roku 1990 narostl počet žen zapsaných na univerzitu ve srovnání s muži ve všech třech regionech. V Latinské Americe je to však na každých 100 mužů 128 žen. V jižní Asii a subsaharské Africe jsou ženy oproti mužům stále v menšině.

O kolik chudých lidí méně je nyní na světě ve srovnání s rokem 1990? O 700 milionů. Počet lidí, kteří žijí za méně než 1,25$ na den byl od roku 1990 snížen na polovinu. Světová banka nyní předpokládá, že pokud se budeme snažit, je možné do roku 2030 extrémní chudobu zcela vymýtit.

Ve které zemi začaly chodit všechny děti do školy Rwanda. Tam je 12 let vzdělání povinné a bezplatné pro všechny děti, dívky i chlapce. Rwanda je tedy africká země s největším podílem dětí, které chodí do školy. V Bangladéši je to 96% a v Guatemale 95%.

Ve které zemi žije nejvíce lidí (v poměru k počtu obyvatel), kteří používají bankovnictví v mobilním telefonu? Keňa. Mobilní telefony pomohly v Africe k velkému ekonomickému růstu, milionům lidí například umožnily přístup k bankovnímu účtu.

Kolik lidí získalo od roku 1990 přístup k pitné vodě? Since 1990, no less than 2.3 billion people have gained access to clean water. This means that far less children now die from diarrhoea and very contagious diseases, such as cholera.

Které zemi se nejúspěšněji podařilo zároveň zvýšit ekonomický růst, bojovat proti chudobě a posílit rovnost? Brazílie. Brazílie, Bangladéš i Malawi jsou příkladem zemí, kterým se podařilo zároveň zvýšit ekonomický růst, bojovat proti chudobě a posílit rovnost.

Zpátky