Teď!
1990

Každý běžec zobrazuje jeden z rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)

Cíl 2015
2015

Rozvojové cíle tisíciletí

Jak daleko jsme se dostali

Podívejte se na závod

1

Chudoba

Podíl chudých lidí na světě se snížil o vice než polovinu

Snížit extrémní hlad a chudobu na polovinu

100

2

Vzdělání

9 z 10 dětí v rozvojových zemích chodí do školy.

Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny

50

3

Rovnost žen a mužů

Vyrovnaný počet dívek a chlapců ve školách

Prosazovat genderovou rovnost a posilovat ženy

100

4

Dětská úmrtnost

Denně umírá o 17 000 dětí méně

Snížit dětskou úmrtnost

70

5

Úmrtnost matek

Úmrtnost v těhotenství a při porodu byla snížena téměř na polovinu

Snížit úmrtnost matek

60

6

Choroby

Epidemie AIDS a malárie byla zastavena a každý rok je nakaženo méně osob

Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem

100

7

Udržitelnost životního prostředí

2,3 milionu osob má nyní přístup k čisté pitné vodě

Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí

100

8

Globální partnerství

8. cíl nemá jasný a měřitelný cíl, proto není tento běžec v závodě

Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

0

Teď!

Klikněte pro pokračování...

Připravit

pozor

Teď!

KLIKNĚTE NA BĚŽCE A ČTĚTE VÍCE O KAŽDÉM CÍLI

Zdroj: OSN

#1 Snížit extrémní hlad a chudobu na polovinu

 • Počet osob žijících v extrémní chudobě klesl od roku 1990 do roku 2010 na polovinu. To znamená, že v roce 2010 žilo v chudobě 1,2 miliardy osob, zatímco v roce 1990 to byly 2 miliardy. Můžeme říci, že snížil o polovinu, protože světová populace se take zvětšila. Podle Světové banky by mělo být na světě v roce 2015 méně než 1 miliarda extrémně chudých lidí.
 • Podíl podvyživených dětí byl snížen ze 160 milionů v roce 1990 na 99 milionů v roce 2012, což je snížení o 38%.
 • noho chudých lidí v Číně a dalších asijských zemích zaznamenalo velký nárust v blahobytu a také několik afrických zemí mělo podobný progress. Nejhorší situace je v subsaharské Africe.
 • SN odhaduje, že v letech 2011-2013 bylo na světě 842 milionů podvyživených osob.

#2 Zpřístupnit základní vzdělání pro všechny

 • Přestože devět z deseti dětí chodí nyní do školy, jsme teprve na půli cesty k tomu, aby do školy chodily všechny děti. U tohoto cíle OSN potvrdila, že nebude do roku 2015 splněn.
 • Investice do vzdělávání učitelů, zajištění jídla pro žáky a nulové školné je cestou, jak dostat děti do školních lavic. Počet dívek  ve školách se zvyšuje, když mají přístup k vlastnímu sociálnímu zařízení, čehož se už na mnoha místech dosáhlo.
 • V Tanzánii nyní navštěvuje školu dvakrát více dětí než v roce 1999. Také děti z Ghany, Keni, Mozambiku, Etiopie a Nepálu těží z toho, že nemusí platit školné.
 • Laos, Rwanda a Vietnam jsou země, kterým se v posledních pěti letech podařilo zajistit snížení počtu dětí nechodících do školy o 85%.  Dnes je Rwanda africkou zemí s největším podílem dětí chodících do školy. Nové reformy vzdělávacího systému poskytly bezplatné vzdělávání na 12 let.

#3 Prosazovat genderovou rovnost a posilovat ženy

 • Genderová rovnost v mnoha zemích narůstá
 • V roce 1990 navštěvovalo základní školu pouze 86 dívek na každých 100 chlapců. V roce 2012 to bylo již 97 dívek na 100 chlapců a na vyšších stupních vzdělávání panuje genderová rovnost.
 • I přesto jsou zde další výzvy na cestě k rovnoprávnosti žen a mužů. Ženy často vykonávají nejistou a nevýhodnou práci a často dostávají nižší mzdu.
 • Rwanda má ve srovnání se zbytkem zemí na světě největší zastoupení žen v parlamentu.

#4 Snížit dětskou úmrtnost

 • V posledních dvou dekádách klesal počet dětí, které zemřou před pátým rokem života, rychleji než kdykoliv předtím. Od roku 1990 byl počet snížen téměř na polovinu z 90 úmrtí na 1000 narozených dětí na 48 úmrtí na 1000 narozených dětí v roce 2012.
 • Rozsáhlé očkovací programy měly za výsledek, že v letech 2000 -2012 bylo zachráněno před smrtí na spalničky téměř 14 milionů dětí.
 • V roce 2011 klesla poprvé v historii dětská úmrtnost pod 7 milionů. V roce 2012 klesla ještě více, na 6,6 milionu.
 • Děti obvykle umírají na nemoci jako je malárie a průjem. Těmto nemocím  lze obvykle předcházet nebo je léčit

#5 Snížit úmrtnost matek

 • Počet žen, které zemřou při porodu dítěte, byl snížen téměř o polovinu (45%), z 380 úmrtí na 100 000 porodů v roce 1990 na 210 ze 100 000 v roce 2013.
 • 68% žen z rozvojových zemí má během porodu k dispozici zkušený zdravotnický personal., zatímco v roce 1990 to bylo pouze 56%. Zejména ženy ze severní Afriky a jihovýchodní Asie mají stále častěji k dispozici porodní asistentku.
 • Mnoho zemí postrádá funkční zdravotnický systém, což platí zejména pro země subsaharské Afriky.
 • Procento žen v rozvojových zemích, které byly v průběhu těhotenství ošetřeny vzdělaným zdravotnickým personálem, se zvýšil z 65% v roce 1990 na 83% v roce 2012.

#6 Bojovat proti HIV/AIDS, malárii a jiným nemocem

 • V roce 2012 dostalo o 1,6 milionů více osob léky proti AIDS, což je největší nárůst v historii. V roce 2012 bylo léčeno celkem 9,5 milionu osob. Celkově vzato byl počet HIV pozitivních v letech 2011-2012 snížen o 44% (na 100 osob mezi 15 a 49 lety).
 • V roce 2012 dostalo 900 tisíc HIV pozitivních těhotných žen léčbu, která zabraňuje přenosu viru z matky na dítě.
 • Malárie je stale velkým problémem, ale zvyšující se počet použití moskytiér zapříčinil snížení úmrtí na malárii o 42% v letech 2000-2012. To pomohlo mimo jiné zachránilo 3 miliony dětí.

#7 Zajistit trvalou udržitelnost životního prostředí

 • Cíl zahrnuje oblasti jako je biodiverzita, deforestace, slumy a emise CO2. Tohoto cíle bylo dosaženo v oblasti pitné vody.
 • Svět dosáhl cíle ve snížení počtu osob bez přístupu k pitné vodě na polovinu. Hlavním důvodem je, že každá země investovala do zlepšení pitné vody a kanalizace.
 • Od roku 1990 má o 2,3 milionu osob více přístup k pitné vodě, nicméně 748 milionů osob stále pije vodu z nezabezpečených zdrojů.
 • Celkové emise CO2 se stále pohybují opačným směrem. Od roku 2010 do 2011 vzrostly emise CO2 o 2,6%.

#8 Vytvořit globální partnerství pro rozvoj

 • V průběhu posledních deseti let získaly rozvojové země lepší přístup na trhy vyspělých zemí. Největší nárůst nicméně zažily nejbohatší rozvojové země.
 • Přístup ke komunikačních technologiím se mimořádně rozšiřuje . 84% obyvatel rozvojových zemí nyní vlastní mobilní telefon s širokopásmových připojením. 2/3 uživatelů internetu žije v rozvojových zemích, kde se tento počet za posledních pět let zdvojnásobil (v letech 2009-2014).
 • Na přelomu tisíciletí byl vyvíjen tlak na západní vlády, aby zrušily dluhy rozvojových zemí. Následkem bylo snížení dluhu na čtvrtinu v pouhých deseti letech.
 • V roce 2013 dosáhla rozvojová pomoc své nejvyšší úrovně. Pouze 5 zemí dosáhlo cíle OSN darovat na pomoc 0,7 % HDP. Dánsko je jednou ze zemí s 0,85% HDP v roce 2013.